Buharlaşma ısısı

Buharlaşma sıcaklığına ulaşmış 1 gram suyu 1 gram buhar haline dönüştürmek için gerekli ısı enerjisine buharlaşma ısısı denir.

Buharlaşma ısısı (Lb) olarak gösterilir.

Buharlaşma ısısı yoğuşma ısısına (Ly) eşittir.
Buharlaşma ve yoğuşma ısısının birimi J/g ‘dir.

Erime ve donma olayları için de benzer bir durum geçerlidir.

Erime sıcaklığındaki 1 gram katının yine aynı sıcaklıkta 1 gram sıvıya dönüşmesi için gerekli ısı enerjisine erime ısısı denir.

Erime ısısı (Le) ile gösterilir.
Erime ısısı donma ısısına (Ld) eşittir.
Erime ve donma ısısının birimi J/g ‘dir.

Buharlaşma ve yoğuşma birbirlerinin tersidir.
Erime ve donma da birbirlerinin tersidir.
Bu nedenle bu hal değişimleri için gereken ısılar da eşittir.

Buharlaşma/yoğuşma ısısı ve erime/donma ısısı maddenin ayırt edici özelliklerindendir.
Yani her saf maddenin Le/Ld, Lb/Ly ısıları farklıdır.

Buharlaşma ısısının hesaplamaları

Q: Isı
m: Kütle
Lb: Buharlaşma ısısı arasında aşağıdaki formül geçerlidir:

Q = m.Lb

Bu formül diğer hal değişimi ısılarında da geçerlidir.

Örnek:
0,5 kg kaynama sıcaklığındaki suyu yine aynı sıcaklıkta buhar haline getirmek için gerekli ısı kaç J’dür?
(Su Lb: 2257J/g)

Çözüm:
Önce kütleyi gram birimine dönüştürelim
0,5kg = 500g

Formülü yazalım.

Q = m.Lb

Q = 500. 2257

Q = 1128500J   olarak hesaplanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*