Çevre Eğitimi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

2015/2016 eğitim öğretim yılı Ortaokul Seçmeli Çevre Eğitimi dersi 1. dönem 1. yazılı soruları. 

 1. Hangisi çevrenin doğal bileşenlerinden değildir?
  A) Akarsular
  B) Göller
  C) Çocuk parkları
  D) Ormanlık alanlar
 2. Canlı ve cansızların uyum içinde yaşadığı alana ne ad verilir?
  A) Habitat
  B) Bölge
  C) Popülasyon
  D) Ekosistem
 3. Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal
  Besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
  A) Çekirge sayısının azalması
  B) Çekirge sayısının artması
  C)  Kartal sayısının azalması
  D)  Fare sayısının azalması
 4. Doğal çevreyle ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Çevre sorunları tüm canlıları ilgilendirir
  B) Canlılar birbiriyle etkileşim halindedir.
  C) Cevre sorunlarının kaynağı sadece insanlardır.
  D) Canlılar arasında beslenme ilişkisi vardır.
 5. Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi diğerlerine göre daha geniş bir alana etki eder?
  A) Erozyon
  B) Küresel ısınma
  C) Orman yangını
  D) Sel
 6. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir çevre sorunu değildir?
  A) Yanardağ patlaması
  B) Erozyon
  C) Orman yangını
  D) Su kirliliği
 7. I- Yeşil alanların artması
  II- Zehirli gazlar
  III- Orman yangınları
  Hava kirliliğine yukarıdaki faktörlerden hangisi veya hangileri neden olur?
  A) I
  B) II-III
  C) I-III
  D) I-II-III
 8.  Hangisi çevreyi kirleten evsel bir atıktır?
  A) Nükleer atık
  B) Atık yağ
  C) Tıbbi atık
  D) Tarım ilacı
 9. Aşağıdaki atıkların hangisi sudaki canlı yaşamını olumsuz etkiler?
  A) Çöp alanları
  B) Orman tahribi
  C) Atık Piller
  D) Cam atıklar
 10. Dünya çevre günü ne zaman kutlanır?
  A) 5 Haziran
  B)  5 Mayıs
  C) 15 Ekim
  D) 20 Nisan
 11. Hangisi günümüzde yaşanan çevre sorunları arasında diğerlerine oranla daha önemlidir?
  A) Erozyon
  B) Orman yangını
  C) Küresel ısınma
  D) Hava kirliliği
 12. Ülkemizde hangi bakanlık çevreyle ilgilenmektedir?
  A) Çevre Bakanlığı
  B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  C) Doğal Hayatı Koruma Bakanlığı
  D) İçişleri Bakanlığı
 13. Hava kirliliğini önlemek için hangisinin yapılması diğerlerine göre daha doğru olur?
  A) Fosil yakıt tüketimini artırmak
  B) Kağıt atıkları geri dönüştürmek
  C) Kömür yerine doğal gaz kullanmak
  D) Kalorifer yerine soba kullanmak
 14. Hangisi kaynak tüketimini azaltıcı etkiye sahip değildir?
  A) Toplu taşıma araçlarını kullanmak
  B) Elektrik tasarrufu yapmak
  C) Çöpleri geri dönüştürmek
  D) Bireysel su tüketimini artırmak
 15. Doğadaki madde döngülerine hangisi örnek verilemez?
  A) Hava döngüsü
  B) Su döngüsü
  C) Karbon döngüsü
  D) Azot döngüsü
 16. Elektrik tasarrufu için hangisin uygulamalıyız?
  A) Akkor flamanlı ampul kullanımını yaygınlaştırmak
  B) B ya da C sınıfı beyaz eşyaları kullanmak
  C) Bulaşık makinesini daha temiz yıkaması için tam dolmadan çalıştırmak
  D) kompakt floresan veya led lambaları tercih etmek
 17. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız.
  (      ) Ülkemizdeki elektriğin büyük çoğunluğu rüzgar enerjisinden sağlanır.
  (      ) Kömür atmosferi kirleten bir yakıttır.
  (      ) Nükleer santraller atmosferi kirletmez.
  (      ) Ülkemizde en çok kullanılan yenilenebilir enerji hidroelektriktir.
  (      ) Güneş panellerinin artması sera etkisini arttırır.

 

18. Boş alanları doldurunuz.

 • Geri dönüşümü yapılabilen maddelere 3 örnek, verin:
  …………………………………………………………
 • Fosil yakıtlar hangi madde döngüsünde rol oynar? ……………………………………………………………………….
 1. Dünya’da sera etkisinin artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma olayına aşağıdakilerden hangisi neden olur?
  A) Havadaki nemin ışığı soğurmasıyla sıcaklığın artması
  B) Asit yağmurlarının sıcaklığı artırması
  C) Ozon tabakasının delinmesiyle Güneş’in zararlı ışınlarının Dünya’ya ulaşması
  D) Karbondioksit gibi zararlı gazların ışığı soğurarak dünyanın soğumasını önlemesi.

 

 1. Evlerde suyu tasarruflu kullanmak için yapılması gerekenleri yazınız.

8 Replies to “Çevre Eğitimi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları”

 1. On dördüncü sorunun cevabı nedir bu soruda bir yanlışlık var mı acaba hem sahiptir yazılmış hem değildir yazılmış.

 2. Bilgi için teşekkürler. Soru düzeltildi. Doğru cevap D

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*