Elementlerin Sınıflandırılması

Periyodik sistemdeki elementler metal, ametal ve yarı metaller olmak üzere üç gruba ayrılır.

Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metaller belirli bölgelere yerleştirilmiştir.

meal-ametal-yari-metal

  • Metallerin Özellikleri

1- Katıdırlar  (  Civa = Hg hariç )
2- Yüzeyleri parlaktır3-   Isı ve elektriği iyi iletirler
4- Tel ve levha haline gelebilirler
5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )
6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar
7- Kendi aralarında alaşım yaparlar
8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon  =  +)
9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında çok az bulunur
11- Erime-kaynama noktaları yüksektir
12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşı
14- Periyodik tablonun sol tarafındadırlar

  • Ametallerin Özellikleri

1- Katı, sıvı, gaz halindedirler
2- Yüzeyleri mattır
3- Isı ve elektriği iyi iletmezler
4-Tel ve levha haline gelemezler
5- İki ve daha fazla atomludurlar  ( molekül yapılı)
6- Kendi aralarında bileşik yaparlar
7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar
8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= – )
9- Kendi aralarında Kovalent  bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar
11- Erime-kaynama noktaları düşüktür
12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar
13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır.
14- Periyodik tablonun sağ tarafındadırar.

  • Yarı Metallerin Özellikleri

1- Parlak veya mat olabilirler
2-Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.
3- İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler )
4- Kırılgan değildirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*