Fen 7. Sınıf İş Soruları

7. Fen bilimleri dersi kuvvet ve hareket ünitesi İş konusu hakkında hazırlanmış test soruları.

 1. Aşağıdakilerin hangisinde iş yapılmamıştır?
  A) Yerdeki taşı kaldıran çocuk
  B) Sırtında çanta taşıyan çocuk
  C) Yukarı doğru atılan top
  D) Bisiklet süren çocuk
 2. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?
  A) Yatay yolda elinde çantayla yürüyen kişi
  B) Dağa tırmanan kişi
  C) Sıkıştırılan yay
  D) Belli yükseklikten serbest bırakılan taş
 3. 30 N ağırlığında bir cisim, 10 N’luk bir kuvvetin yönünde 6 m yol alıyor.
  Bu kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?

  A) 50      B) 60      C) 70      D) 20
 4. Aşağıda bazı durumlar verilmiştir.
  I.  Bir öğretmenin sınıfta ders anlatması
  II. Bir işçinin düz bir yolda sırtında ağır bir yük taşıması
  III. Bir avukatın elindeki çanta ile Adliyenin merdivenlerinden çıkması
  IV. Okuldaki müdür yardımcısının bilgisayar başında yazı yazması
  Yukarıda verilen olayların hangisinde bilimsel(fen) anlamda iş yapılmıştır?
  A) I         B) II        C) III      D) IV
 5. Bilimsel(fen) anlamda iş için;
  I. Kuvvet uygulamak tek başına yeterlidir.
  II. Cismin yerini değiştirmek tek başına yeterlidir.
  III. Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda olmalıdır.
  IV. Enerji harcanan her durumda bilimsel(fen) anlamında iş yapılmış olur.
  İfadelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  A) I ve II                 B) I, II ve III
  C) I, II ve IV          D) Yalnız IV
 6. “Bilimsel(fen) anlamında iş yapmış olmak için; bir kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olması gerekir.
  Ayrıca, bilimsel(fen) anlamda iş yapılan her durumda enerji harcanır.”
  Bu bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iş birimleri verilmiştir?
  A) Newton-Gram
  B) Newton.Metre – Joule
  C) Newton/Metrekare – Joule
  D) Newton, Joule

7.  Aşağıdaki görsellerde bir tuğla eşit kuvvetlerle önce I. durumdaki yüksekliğe sonra da II. durumdaki yüksekliğe çıkarılmıştır.
is-soru

Buna göre iki durumla ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Her iki durumda da bilimsel(fen) anlamda iş yapılmamıştır.
B) I. durumda yapılan iş ve harcanan enerji daha fazladır.
C) Her iki durumda da eşit enerji harcanmıştır.
D) II. durumda yapılan iş ve harcanan enerji daha fazladır.

8. Aşağıdaki görsellerdeki haltercilerden birincisi halteri kaldırmakta, ikincisi de halteri havada tutmaktadır.
is-soru-22

Bu iki halterci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her iki halterci de bilimsel(fen) anlamda iş yapmaktadır.
B) İkinci halterci bilimsel(fen) anlamda iş yapmamaktadır.
C) Birinci halterci bilimsel(fen) anlamda iş yapmaktadır.
D) Her iki halterci de enerji harcamaktadır.

9. Şekildeki cisimler sürtünmesiz eğik düzlemlerin en üst noktasına çıkarılıyor.
is-soru-23

Bu sırada yapılan W1, W2 ve W3 işleri arasındaki ilişki hangisidir?
A) W2 = W3 >W1
B) W3 > W1 = W2
C) W3 >W2 >W1
D) W2 > W1 = W3

10. Bir işçi ağırlığı 400 N olan varili 50 N’ luk kuvvetle iterek 4 m yuvarlıyor, daha sonra bu varili kasası yerden 1m yükseklikteki kamyonun kasasına koyuyor.

İşçinin varili yuvarlarken yaptığı iş W1, varili kamyon kasasına koyarken yaptığı iş W2 ise W1/W2 nedir?

A)1/4                                    B)1/2
C) 2                                       D) 4

11. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamında iş yapılmaz?
A) Serbest bırakılan cismin düşmesi
B) Vagonun itilmesi
C) Su dolu kovanın kuyudan çekilmesi
D) Bir cismin masa üzerinde durması.

12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde iş yapılmamıştır?
A) Elindeki oyuncak arabaya ip bağlayarak sabit hızla çeken çocuk.
B) Evin duvarını iten çocuk.
C) Simit tablasını başına koyarak taşıyan çocuk.
D) Yerdeki kitabı alıp rafa koyan çocuk.

13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yapılan işi hesaplamak için gerekil değildir?
A) Yol
B) Zaman
C) Kuvvet
D) Yükseklik

14. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan iş en azdır?
is-soru-24

15. Ali, bir yapılan işin alınan yola bağlı olduğunu kanıtlamak istiyor.
Buna göre aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır?
is-soru-25

16. Aşağıda Hüsamettin’in merdivendeki konumu görülmektedir.
is-soru-26
Hüsamettin sırtındaki çantayı bulunduğu konumdan X noktasına taşırken yaptığı iş Wx, yine aynı noktadan Y noktasına taşırken yaptığı iş Wy ise Wx/Wy hangisidir?
A) 1/3
B) 5/3
C) 1/2
D) 2

17. Suat 20N ağırlığındaki el arabasını A noktasından B noktasına getiriyor.
Sonra yine 20N kuvvetle B’den C noktasına çıkarıyor. İkinci durumda yapılan iş daha fazla olduğuna göre bunun nedeni hangisidir?

A) Taşıma zamanının farklı olması
B) Yolların farklı olması
C) Yer çekiminin farklı olması
D) Duvarın dik olmasına

Cevaplar:
1B – 2A – 3B – 4C – 5C – 6B – 7D – 8A – 9B – 10B – 11D – 12B – 13A – 14D – 15A – 16C – 17B

3 Replies to “Fen 7. Sınıf İş Soruları”

 1. cevap anahtarı yok nasıl kontrol edicez? ben şahsen cevaplarımdan emin değilim ve yarın yazılım var. Lütfen cevap anahtarını da ekleyin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*