Fotosentez hızını etkileyen tüm etmenler

Fotosentez hızına etki eden pek çok faktör vardır. Bu faktörleri sırasıyla inceleyelim:

Yaprak sayısı: yaprak sayısı artarsa fotosentez hızı artar.
Yaprak genişliği: Yaprak ne kadar geniş olursa topladığı ışık ve gaz alışverişi fazla olacağı için fotosentez de o kadar hızlı olur.
Yaprağın kalınlığı: Kalınlığın fazla olması fotosentezi hızlandırır.
Kloroplast miktarı: Fotosentez tepkimesinin gerçekleştiği organel kloroplasttır. ne kadar çok kloroplast varsa fotosentez de o kadar hızlı gerçekleşir.
Stoma sayısı: Yapraktaki stomaların artması fotosentez hızını olumlu etkiler.
Enzim miktarı: Enzim miktarının artması fotosentezi hızlandırır.

Kütikula kalınlığı: Kütikulanın kalınlaşması fotosentezi yavaşlatır.
Yaprak tüyü miktarı: Yaprak tüylerinin artması fotosentezi yavaşlatır.
Işığın rengi: Fotosentez en az yeşil renkte, en çok mor ve kırmızı renkte gerçekleşir.
Işığın şiddeti: ışık şiddetinin artması fotosentezi bir süre hızlandırır. Bu artış bitkinin kapasitesiyle sınırlı olduğundan bir süre sonra ışık artsa da fotosentez hızı artmaz.
Karbondioksit miktarı: Karbondioksitin artması fotosentezi belirli bir seviyeye kadar hızlandırır. Bu artış bitkinin kapasitesiyle sınırlı olduğundan bir süre sonra karbondioksit artsa da fotosentez hızı artmaz.
Sıcaklık: Fotosentez en hızlı 25-35 °C sıcaklıkları arasında gerçekleşir. Bu sıcaklıklardan uzaklaştıkça fotosentez yavaşlar.
Su miktarı: Suyun artması fotosentezi bir süre attırır. Bu artış bitkinin kapasitesiyle sınırlı olduğundan bir süre sonra su artsa da fotosentez hızı artmaz.
pH değeri: Toprağın pH değerinin fotosentez hızına etkisi bitkiden bitkiye değişir. Bazı bitkiler asidik, bazı bitkiler ise bazik ortamlarda daha hızlı fotosentez yapar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*