Hücre Soruları

6. sınıf Canlılık Hücreyle Başlar konusunu kapsayacak şekilde hazırlanan sorularda, hücre ve dokularla ilgili bilgiler yoklanmaktadır.

1. Hücre —-> Doku —-> ………… —->  Sistem —-> Organizma

Yukarıdaki noktalı bölgeye sıralama gereği aşağıdaki yapılardan hangisi getirilmelidir?
hucre-soru-1

2. (1) Hücre —-> (2) Doku —-> (3) Organ —-> (4) Sistem —-> (5)Organizma

Yukarıdaki sıralamaya göre “mide” kaç numaralı alana yerleştirilmelidir?
a) 2                    b) 3                     c) 4                     d) 5

3. Bitki hücresine sert ve dayanıklı özellik veren hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
hucre-soru-2
a) 1                 b) 2                c) 3                     d) 4

4.
hucre-soru-3
Yukarıdaki resimde sobanın yaptığı göreve benzer bir işi hücre içerisinde yapan organal hangisidir?
a) Hücre Zarı           b) Mitekondri          c) Stoplazma            d) Koful

5. Hücre çin aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Çoğu hücre ancak mikroskop yardımıyla görülebilir.
b) Her canlı hücrelerden oluşur.
c) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri farklı olmasına rağmen organelleri aynıdır.
d) Hücre diğer maddeler gibi atomlardan oluşur.

6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Organellerin bulunduğu sıvı —–> Sitoplazma
b) Salgı Üretir —–> Golgi
c) Yönetim merkezidir —–> Çekirdek
d) Besin Üretir —–> Mitekondri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*