Nesli tükenmekte olan hayvanlar

Dünyamızda yaşayan bazı hayvan türlerinin nesli tükenme tehlikesi altındadır. Bilinçsiz ve aşırı avlanma, iklim değişikliği, ormanlık alanların yok edilmesi, çevre kirliliği gibi faktörler hayvanların yaşamını tehtit etmektedir.

Aşağıda nesli tükenmekte olan hayvanlardan bazıları sıralanmıştır.

Akdeniz Foku
akdeniz foku

Fas kıyıları ve Türkiye’de özellikle İzmir Foça’da yaşarlar. İnsandan uzak, tenha kıyıları yaşamak için seçerler. Memeli bir canlıdır. Aşırı avlanma ve denizlerin kirlenmesi nedeniyle nüfusu hızla azalmıştır. Tüm Dünya’da sayılarının 600 civarında kaldığı bilinmektedir.

Alageyik
alageyik
Avrupa, Türkiye ve İran’da bulunurlar. Ormanlık alanlarda yaşarlar. Bilinçsiz avlanma deneniyle Türkiye’de sayıları çok azalmıştır. Alınan yasal önlemler sayesinde sayıları biraz artmış olmasına rağmen hala istenilen miktarlarda değildir.

Bataklık Baykuşu
bataklık baykuşu
Kır baykuşu olarak da bilinir. Nerede besin bulursa orada yaşar. Bilinçsiz avlanma nedeniyle nesli tehlikededir. Nisan ayında yumurtlarlar.

Caretta caretta Kaplumbağası
caretta caaretta
Akdenizde yaşarlar. Yumurtlamak için kıyıya çıkar ve yumurtalarını kuma bırakırlar. İnsanların yumurtlama alanlarını kullanması ve ışık kirliliği nedeniyle nesilleri tükenmektedir. Yumurtadan çıkan yavrular deniz yerine parlak ışıklara (şehire) yönenebilmektedir.

Kelaynak Kuşu
kelaynak kuşu
Ortadoğu ve Afrika’da yaşayan göçmen bir kuştur. Türkiye’de koruma altına alınmışlardır. 2004 yılında toplan sayıları toplam 2000’e ulaşamamaktadır. Tarım ilaçları, sulak alanların yok edilmesi kelaynak neslini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir.
Kelaynak kuşları tek eşli olduğu için çift olarak koruma altına alınır. Yine tek eşlilik nedeniyle üremeleri yavaştır.

Borneo Fili
borneo fili
Borneoda yaşayan kısa boylu bir fil türüdür. Pigme Borneo Fili olarak da bilinir. 1986’da nesli tehlikede olan canlı olarak tanımlanmıştır. Borneodaki tarım alanlarının genişlemesi bu fillerin yaşamını olumsuz etkilemiştir.

Kutup Ayısı
kutup ayısı
Kuzey kutbunda yaşar. Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle 1973 yılında korunmaya alınmıştır. Günümüzde kısmen neslini devam ettirebilmelerine rağmen küresel ısınmanın etkisini arttırması sonucunda neslinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği düşünülmektedir.

Cross River Gorili
cross river gorili

Kamerun ve Nijeryadaki ormanlarda yaşarlar. Sayıları yaklaşık 300 tane kalmıştır. Çok nadir görüntülenirler. 1980’den beri nesli tükenme tehlikesinde olduğu kabul edilmektedir.

Çizgili Sırtlan
çizgili sırtlan
Afrika, Asya’nın güneyi ve Ortadoğu’da yaşarlar. Türkiye’de de yaşarlar. Nadir gözlenebilirler. Sayıları çok azdır.

Panda
panda

Pandalar besin olarak neredeyse sadece bambu yapraklarını yerler. Bambu bitkisinin iklimsel nedenlerle yok olması pandaların neslini tehlike altına sokmaktadır. Pandaların ürkek yapısı besin bulamayan pandaların diğer alanlara göç etmelerini engellemektedir. Ayrıca insanların pandaların yaşam alanlarına göç etmeleri bu canlıları olumsuz yönde etkilemektedir.

Toros Kurbağası
toros kurbağası
Sadece Türkiye’de Toroslar’da yaşarlar. Dünyanın ötmeyen tek kurbağa türüdür. yaşam alanı çok sınırlıdır. 1990’lı yıllarda yaşam alanlarına sazan balıkları salınmış, bu da toros kurbağasının neredeyse yok olmasına neden olmuştur. Daha sonra durumun farkına varılmış ve gerekli önlemler alınmış olsa da toros kurbağasının nesli hala tehtike altındadır.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlara örnek olarak sumatra kaplanı, altın başlı langur, siyah ayaklı dağ gelinciği, meksika yunusu, bozkır kartalı, bengal kaplanı, javan gergedanı, ulu doğan, kolan balığı, mezgeldek, anadolu dikenli faresi, dikkuyruk gibi türler de sayılabilir.

nesli tükenmekte olan hayvanlar

One Reply to “Nesli tükenmekte olan hayvanlar”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*