Orta Çağ’da Batı’da, Yeni Çağ’da Doğu’da bilimin gerilemesinin nedenleri nelerdir?

Bilimin en büyük özelliği sürekli gelişen bir yapıya sahip olmasıdır. Günümüzde bilimin farklı dallarında yapılan binlerce çalışma yepyeni bilgilerin literatüre eklenmesini sağlamaktadır.
Bilim tarihine baktığımızda bilimsel gelişmenin sürekli artmadığı, bazı dönemlerde gerileme yaşadığı görülmektedir.
Bilimsel bilgiler insanların duygu, düşünce ve beklentilerinden bağımsız olarak gerçek doğrulara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilir.Toplumun geneli tarafından kabul görülen fikirlere ters bilimsel görüşler özellikle baskıcı toplumlarda yeterince yaygınlık kazanamaz.
tarih boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında bilim baskı altına alınmış ve gelişimi yavaşlamıştır.

Orta Çağ’da Batı’da Bilimin gelişememesinin Nedenleri
• Orta Çağ 4-14. Yüzyıllar arası kabul edilir.
• Ortaçağ’da Batı dünyasında hakim fikir dini öğretilerdir.
• Eski Çağ’da Yunan bilimsel anlayışı Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı benimsemesiyle azalmıştır.
• Orta Çağ’da Batıdaki okullar dini nitelik taşıyan manastır ve katedrallerde bulunmaktaydı. Bu okullar doğru bilgilere ulaşmak yerine ahlaki ve dini konularda araştırma yapmışlardır.

Yeni Çağ’da Doğu’da Bilimin gelişememesinin nedenleri
• 1450’lerden 1789’lara kadar devam eden bir süreçtir.
• Bu devirde Batı kilise egemenliğinden kurtulup bilimsel gelişmeler artarken Doğu’da dini görüşler hayata egemen olmuştur.
• Batı’daki bilimsel gelişmelerin takip edilmemesi,
• Bilimin dini görüşler açısından geliştirilmeye çalışılması,
• Sömürgecilik faaliyetlerinin Batılılar tarafından gerçekleştirilmesi
• Rönesans ve Hümanizm gibi akımların başlayamaması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*