Periyodik Sistem Özet

Fen bilimleri 8. sınıf periyodik tablo konu özeti

Periyodik Sistemin Tarihi

– Johann Dobereiner: Elementleri üçlü gruplara ayırdı.
– Dimitri İvanovic Mendeleyev: Elementleri kütle numarasına göre sıraladı
– Henry Moseley: Elementleri atom numarasına göre sıraladı. (doğrusu)
– Glenn Seaborg: Tablonun altına iki satırı ekledi.

Tablonun Özellikleri

– Yatay sıraya periyor, dikey sıraya grup denir.
– 7 periyot, 8 tane A, 10 tane B olmak üzere 18 grup vardır.
– Tabloda elementler soldan sağa artan atom numaralarına göre sıralanır.
– Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzer.
– Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirlerine benzemez.
– 8A grubuna soygazlar denir. Soygazlar genellikle diğer elementlerle bileşik oluşturmazlar. Son katmanları tam doludur.
– Soygazlar tek atomlu olarak bulunur.

Grup ve Periyot Bulma

– Atomun elektron dizilimi yazılır.
– 2,8,8 şeklinde devam eder.
– 7 elektronlu Azot için örnek:

grup-periyot

Helyum bu kurala uymaz. Son katmanında 2 elektron olmasına rağmen 8A grubundadır.

Metallerin Özellikleri

— Oda sıcaklığında cıva hariç katı hâlde bulunur. (Cıva oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunur.)
— Yüzeyleri parlak görünümlüdür.
— İşlenebilir özellikte olduklarından tel veya levha hâline getirilebilir.
— Elektriği ve ısıyı iyi iletir.
— Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. “Alaşım” adı verilen homojen karışımları oluştururlar.
— Doğada bulunan elementlerin çoğu metaldir.

Ametallerin Özellikleri

— Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlde olabilir.
— Yüzeyleri mat görünümlüdürler.
— Kırılgan oldukları için işlenemez, bu yüzden tel ve levha hâline getirilemezler.
— Isı ve elektriği iyi iletmez.
— Hidrojen hariç tablonun sağ tarafında bulunurlar.

Yarı Metallerin Özellikleri

— Oda sıcaklığında katı hâldedir.
— Parlak veya mat görünümlü olabilir.
— Kırılgan değildir bu yüzden işlenebilirler.
— Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden iyi bir şekilde iletir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*