Kovalent Bağ

Kimyasal bağlar ikiye ayrılır. Bunlar iyonik bağ ve kovalent bağdır. Bu konuda kovalent bağı öğreniyoruz.