Plazmoliz ve Deplazmoliz

Hücrenin su alma veya su kaybetme durumlarına göre farklı isimlendirmeler yapılır.Bir hücre yoğun bir ortama bırakıldığında su kaybeder ve büzülür, buna plazmoliz denir. Eğer hücre daha az yoğun bir ortamdaysa su alır ve şişer buna da deplazmoliz denir. Plazmolize uğramış Okumaya devam et Plazmoliz ve Deplazmoliz

Hipotonik Çözelti Nedir?

Hücre ve ortam arasındaki madde geçişleri farklı çözeltilerde farklı şekillerde gerçekleşir. Bir çözeltinin yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan azsa bu çözeltiye hipotonik çözelti denir. Yani ortamın su oranı hücreden fazladır.Bu durumda hücre içine su girişi olur. Hipotonik ortamda ozmoz sayesinde hücre su Okumaya devam et Hipotonik Çözelti Nedir?

İzotonik Çözelti Nedir?

Bir hücre kendisiyle aynı yoğunluğa ait ortama bırakılırsa hücre denge durumundadır. İzotonik çözelti hücreyle aynı yoğunluğa sahip ortamlara verilen isimdir. Bu tür ortamlarda hücre denge halindedir. İzotonik çözeltilerde ortam ve hücre arasında madde geçişi olur ama bu geçiş dengeyi bozmayacak Okumaya devam et İzotonik Çözelti Nedir?

Hipertonik Çözelti Nedir?

Hipertonik kavramı ortam yoğunlu için kullanılan bir kavramdır. Hücre için bu kavramı açıklamak gerekirse; bir hücrenin sitoplazmasının yoğunluğundan daha yoğun olan ortamlar hipertonik olarak açıklanabilir. Hipertonik ortamda hücreye ne olur?Bir hücre kendinden daha yoğun bir ortama bırakıldığında hücre içinden hipertonik Okumaya devam et Hipertonik Çözelti Nedir?