Değişken Direnç – Reosta

Bir elektrik devresinde direnç, akımın geçişine zorluk olarak tanımlanır. Çğu direncin sabit bir değeri olmasına rağmen bazı durumlarda değişken değerli dirençler kullanılır. Reosta olarak adlandırılan değişken dirençler akımın şiddetini istediğimiz değere ayarlamayı sağlar.

Seri Bağlı Dirençler

Bir elektrik devresinde dirençlerin seri bağlanması diğer devre elemanlarıyla benzer şekilde olur.  Eğer dirençler tek bir tel üzerinde bağlanıyorsa, yani dirençlerin bağlı olduğu tel kollara ayrılmıyorsa bu tip devreler genellilkle seri bağlıdır.