Yutak

Yutak ağızla yemek borusunu birbirine bağlar. Yutkunma sırasında boğazımızda hareket eden bölge yutağın bulunduğu yeri bize gösterir.

Yutak

Yutak çeşitli kanalların birleştiği bir kavşağa benzer. Ağız, yemek borusu ve soluk borusu bu bölgede kesişmektedir.
Ağızdan gelen yiyecekler dil yardımıyla yutağa itilir. Buradan da yemek borusuna geçer.

Küçük Dil
Yutakta bulunan bir kapakçık yemek borusu ve soluk borusunu bir birinden ayırır. Yemekler yemek borusuna gönderilirken ağzımızdan nefes aldığımızda bu kapakçık açılır ve nefes soluk borusuna iletilir. Bu kapakçığa halk arasında Küçük Dil denir.

Yutakta gırtlak ismini verdiğimiz seslerin oluşmasını sağlayan bir bölüm de bulunur.

Yutağın sindirim görevi yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*