2012 – 2013 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji 1. Dönem 2. Yazılı

8. sınıf Fen ve teknoloji dersi 1. dönem 2. yazılı soruları birinci ve ikinci üniteleri kapsamaktadır.

1. Aşağıda bazı canlı yapılar verilmiştir. Buna göre verilen soruları cevaplayınız.
Canlılar

  • Eşeyli üreme gerçekleştirir:

…………………………………………………………….

  • Eşeysiz ürer:

…………………………………………………………….

  • Mayoz sonucu oluşur:

…………………………………………………………….

  • Hem mayoz hem mitoz bölünme yapabilir:

…………………………………………………………….

  • Sadece mitoz bölünme gerçekleştirebilir.

…………………………………………………………….
2.  İfadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “”Y” yazınız.

(    ) Mendel deneylerinde fasulyeleri kullanmıştır.
(    ) Renk körlüğü insanlarda yaygın olarak görülür.
(    ) İnsanlarda erkek çocuk olma ihtimali % 50’dir.
(    ) Her hücrede aynı sayıda gen bulunur.
(    ) Canlıların dışa yansıyan özelliklerine fenotip denir.

 

3. Aşağıdaki canlılarda görülen adaptasyonların ne olduğunu yanlarına yazın.
adaptasyon

 

4. Tabloyu uygun şekilde işaretleyiniz.
modifikasyon

5. Şekildeki gibi suda dengede olan cisimlere etki eden kaldırma kuvvetlerini sütün grafik olarak verilen tabloya çiziniz.

kaldirma-kuvveti

6. Aşağıdaki maddelerin yoğunluklarını hesaplayın.
yoğunluk

7. Altıncı soruda verilen K, L ve M maddeleri yoğunluğu 1 g/cm³ olan aşağıdaki sıvıya bırakıldığında nasıl dengede kalır.
Yoğunluk

8. Bir dağın çeşitli noktalarında hava basınçları ölçülmüştür.  Hangi barometre hangi noktayı göstermektedir?
basınç

9. Aşağıda kaplar aynı sıvılarla doldurulmuştur.
Sıvı basıncı
Kapların dibine etki eden sıvı basınçlarını sıralayın.

10. İfadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “”Y” yazınız.

(    ) Katıların basıncı temas edilen yüzey alanıyla ters orantılıdır.
(    ) Katılar basıncı aynı yönde iletir.
(    ) Sıvı basıncı kabın şekline bağlıdır.
(    ) Yangın tüpünde gazların kaldırma kuvvetinden yararlanılır.
(    ) Kapalı gaz basıncını barometre ile ölçeriz.
(    ) İş makinelerinin tekerlekleri basıncı azaltmaya yarar.
(    ) Yüzen bircimse etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir.
(    ) Açık hava basıncını ölçen Pascal’dır.
(    ) Sıvı yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvvet artar.
(    ) İtfaiye merdivenleri sıvı basıncıyla çalışır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*