Fen ve Teknoloji 8. sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2012/2013

Fen ve Teknoloji 2. dönem 2. yazılı soruları, Ses, Maddenin Halleri ve Isı, Canlılar ve Enerji İlişkisi ünitelerini kapsamaktadır.

1. Kelimeleri boşluklara yerleştiriniz.

Genleşme –  Madde miktarı – Isı – Ayırt edici – ºC – Termometre – Sıcaklık – Buharlaşma – Kaynama

1. Isı ile ……………………… birbirinden farklıdır.

2. Sıcaklık ölçüsü birimi ……………………… ve sıcaklık ……………………… ile ölçülür.

3. Bir maddenin sahip olduğu toplam ısı enerjisi …………………………………… bağlıdır.

4. Maddeler ……………………… vererek soğur.

5. Öz ısı, maddelerin ……………………… özelliğidir.

6. Bazı termometreler sıvıların ……………………… özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.

2. Aşağıdaki soruları çözünüz.

 • 0 ºC’taki 15 gram buzu 0 ºC’ta 15 gram su hâline dönüştürebilmek için verilmesi gereken ısı kaç J’dür (Lbuz = 334,400 J/g)?

 • 20 kcal’lik ısı, 0 ºC’taki kaç gram buzu 0 ºC’ta su hâline getirebilir
  (Lbuz = 80 cal/g)?

3. Sayıları noktalı bölümlere yazınız.

(……) Isı yalıtkanı

(……) Erime noktası

(……) Termometre

(……) Sıcaklık

(……) Öz ısı

(……) Kaynama noktası
(……) Isı

(……) Tuzlama

 

(1) Sıcaklık ölçen araç.

(2) Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçtiği sıcaklık derecesi.

(3) Kışın yollarda buzlanmayı önlemek için yapılır.

(4) Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçtiği sıcaklık derecesi.

(5) Sıcaklığı yüksek maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji.

(6) Öz ısısı yüksek maddelerden yapılır.

(7) Maddenin ayırt edici özelliklerinden biri.

(8) Molekül başına ortalama enerjinin göstergesi.

(9) Isıyı ölçen alet

4. Grafikle ilgi soruları cevaplayınız.
Isı grafik

 • Hangi noktada madde sıvı-gaz karışımıdır?  ……………………
 • Hangi noktada sıvıdır? …………….
 • Maddenin donması için kaç dakika geçmiştir?……………………..
 • Hangi noktada madde tamamen gazdır? ………………….
 • Hangi noktada maddenin tanecikleri en yavaştır?…………….

5. Sayıları noktalı bölümlere yazınız.

(……..) Üretici canlı

(……..) Klorofil

(……..) Oksijen

(……..) Bazit şeker

(……..) Karbon dioksit

(……..) Tüketici canlı

(……..) Oksijenli solunum

(……..) Mitokondri

(……..) Oksijensiz solunum

(……..) ATP

(1) Fotosentez için atmosferden alınan gaz.

(2) Gereksinim duydukları besinleri sentezleyebilen canlılar.

(3) Fotosentez için topraktan kökler vasıtasıyla alınan madde.

(4) Fotosentez sonucu üretilip atmosfere verilen gaz.

(5) Hücrenin enerji santrali denilen organeli.

(6) Besinleri kendileri üretemeyen, hazır olarak alan canlılar.

(7) Yeşil bitkide güneş ışığını tutan madde.

(8) Fotosentez sonucu üretilen besinin adı.

(9) Hücrede kullanılan enerji.

(10) Hücrelerde, besinlerin oksijen yardımıyla parçalanarak enerji elde edilmesi.

(11) Meyve suyunda bulunan basit şekerden bazı bakterilerin enerji açığa çıkarması.

(12) Solunumda oksijen kullanılmadan enerji elde edilmesi.

6.  Aşağıdaki ifadeler hangi olayda gerçekleşiyorsa o kutucuğa X işareti koyun.

FOTOSENTEZ   SOLUNUM
  Su oluşturur  
  Enerji üretilir  
  Su kullanılır  
  Kloroplastta gerçekleşir  
  Işık gereklidir  
  Üretici ve tüketiciler yapabilir  
  Oksijen kullanılır  

7. Aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

 • Geridönüşümü yapılabilen maddelere 3 örnek verin:…………………………………………………………………………
 • Fosil yakıtlar hangi madde döngüsünde rol oynar? ……………………………………………………………………….
 • Yıldırım ve şimşek hangi madde döngüsünde rol oynar? ……………………………………………………………………
 • Fotosentez yapan tek hücreli canlı: …………………………………………………………………………..
 • Üreticilerle beslenen canlı gurubunun genel ismi nedir? …………………………………………………………………….

8.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

9. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız.
(      ) Ülkemizdeki elektriğin büyük çoğunluğu rüzgar enerjisinden sağlanır.
(      ) Kömür atmosferi kirleten bir yakıttır.
(      ) Nükleer santraller atmosferi kirletmez.
(      ) Ülkemizde en çok kullanılan yenilenebilir enerji hidroelektriktir.
(      ) Güneş panellerinin artması sera etkisini arttırır.

10.  Aşağıda tanımları verilen sözcükleri bularak bulmacayı doldurunuz.

ses-bulmaca

1. Bir şarkıyı yakından ve uzaktan dinleyen iki kişi için sesin değişen özelliği.

2. İnce sesi, kalın sesten ayıran özellik.

3. Belirli bir ritmi, olmayan, insanları rahatsız eden sesler.

4. Belirli bir ritmi, yüksekliği ve şiddeti olan, kulağa hoş gelen sesler.

5. Sesin şiddetini değiştiren etken.

6. Sesin yayılma biçimi.

7. Sesin yüksekliğini değiştiren etken.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*