5. Sınıf Mikroskobik Canlılar

Gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlıların genel ismi mikroskobik canlılardır.

Mikroskobik canlılar diğer canlılar gibi solunum, beslenme, üreme, boşaltım gibi canlılık özelliklerini gösterirler.
Mikroskopla görülebilecek boyutta oldukları için bu canlılara mikroskobik canlılar veya mikroorganizma adı verilmektedir.

Mikroskobik canlıların bazıları insanda hastalık yaparken bazıları da sağlığımız için faydalıdır.

mikroskobik-canli

Bakteriler: En basit yapılı mikroskobik canlılardır. Çok sıcak ve soğuk yerler dahil her yerde yaşayabilirler. En iyi yaşadıkları alanlar ise sıcak ve nemli ve besini bol alanlardır.

Bakterilerin zararları:

  • Verem, zatürre, kolera gibi hastalıklara neden olurlar.
  • Dişlerimizi çürütürler.
  • Vücudumuzda enfeksiyonlara neden olurlar

Bakterilerin faydaları

  • Kalın bağırsakta B ve K vitamini üretirler.
  • Sütün mayalanmasını sağlarlar. (Peynir veya süt elde edilir.)
  • Üzümden sirke oluşmasını sağlarlar

Hastalık yapan türleri vardır.  ( verem, zatürre, kolera )
Faydalı türleri de vardır. Yoğurt ve peynirin mayalanmasını sağlayan bakterilerdir.
Kalın bağırsağımızda vitamin üreten bakteriler de faydalıdır.

Amip: İnsanlarda hastalık yapan suda yaşayan bir canlıdır.

Öglena: Kamçılarıyla hareket eder. Bitkiler gibi fotosentez yapar. Bu sayede besin ve oksijen üretir.

Terliksi hayvan: Şekli terliğe benzer. Suda ve kil tabakalarında bulunurlar. Hareketlerini sil denilen yapılarla sağlarlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*