Işığın Kırılması Özet

Fen Bilimleri 7. Sınıf Işığın Kırılması konu özeti. Kırılma kuralları. Kırılma Nedir?Işığın bir ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesidir. Kırılmaya örnekler nelerdir? Çay kaşığının kırık gibi görülmesi, Suyun derinliğinin daha az görünmesi, Serap olayının yaşanması, Sudaki cisimlerin olduğundan büyük görünmesi Gökkuşağında Okumaya devam et Işığın Kırılması Özet

7. Sınıf Bileşikler Konu Özeti

Fen Bilimleri 7. Sınıf Bileşikler Konu ders notu Bileşik Nedir?İki veya daha fazla farklı tür atomun birleşerek oluşturduğu yeni saf maddedir. Bileşik Tanecikleri Nasıldır? Bileşik tanecikleri 2 şekilde olabilir.1. Molekül yapılı2. Molekül yapılı olmayan. (yığın halinde bulunur) Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?– Okumaya devam et 7. Sınıf Bileşikler Konu Özeti

Atom Teorileri Özet

Fen Bilimleri 7. Sınıf Atom tarihi ders notu MÖ 400’lü yıllarDemocritus: Atom kavramını ilk kez kullandı. Atom Bölünemez dedi. (teori sayılmıyor) 1800’lü yıllarDalton: Atomla ilgili ilk bilimsel çalışmayı yaptı.Atom küresel, sert, bölünmez yapıdadır dedi. 1897Thomson: Üzümlü kek modeli.Atomu keke benzetti. Okumaya devam et Atom Teorileri Özet

Maddenin Hal Değişimi Konu Özeti

Fen Bilimleri 5. Sınıf maddenin hal değişimleri ders notu Maddenin 3 fiziksel hali vardır:1. Katı2. Sıvı3. Gaz Not: Katı, sıvı, gaz halleri arasındaki geçişlere Maddenin Hal Değişimi denir. 6 tane hal değişimi vardır. ERİMEYE ÖRNEKLER ( Katıdan sıvıya)– Isıtılan tereyağının Okumaya devam et Maddenin Hal Değişimi Konu Özeti

Atomun Yapısı Özet

Fen Bilimleri 7. Sınıf Atomun Yapısı. Proton, nötron ve elektronun özellikleri Tüm maddeler atomlardan oluşur.Maddelerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni atomlarının farklı olmasıdır.Atomun içinde proton, nötron ve elektron isimli parçalar bulunur PROTON P harfiyle gösterilir. Çekirdekte bulunur. + yani pozitif yüklüdür. Okumaya devam et Atomun Yapısı Özet

5. Sınıf Sürtünme Kuvveti Özet

Sürtünme kuvvetinin özellikleri: Birbirlerine temas eden yüzeyler arasında gerçekleşir. Genellikle harekete zıt yönde etki eder. Hareketi yavaşlatır veya yeterince güçlüyse durdurabilir. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme fazladır. Pürüzsüz, kaygan yüzeylerde sürtünme azdır. Bazen sürtünmenin fazla olmasını bazen de ay olmasını isteriz. Sürtünme Okumaya devam et 5. Sınıf Sürtünme Kuvveti Özet

Enerji Dönüşümü Konu Özeti

Fen Bilimleri 7. sınıf enerji dönüşümleri konu özeti Enerji türleri birbirlerine dönüşebilir.Kinetik enerji — Potansiyel enerjiye, Potansiyel enerji — Kinetik enerjiye dönüşebilir. A – F arası çekim potansiyel – Kinetik enerjiye dönüşür.F – T arası enerji dönüşümü gerçekleşmez.T – G Okumaya devam et Enerji Dönüşümü Konu Özeti

Periyodik Sistem Özet

Fen bilimleri 8. sınıf periyodik tablo konu özeti Periyodik Sistemin Tarihi – Johann Dobereiner: Elementleri üçlü gruplara ayırdı.– Dimitri İvanovic Mendeleyev: Elementleri kütle numarasına göre sıraladı– Henry Moseley: Elementleri atom numarasına göre sıraladı. (doğrusu)– Glenn Seaborg: Tablonun altına iki satırı Okumaya devam et Periyodik Sistem Özet

Hayvanlar 5. Sınıf Konu Özeti

Hayvanlar 2 ana bölüme ayrılır:1. Omurgasız hayvanlar2. Omurgalı hayvanlar. Omurgasız Hayvanlar– İskeletleri ve omurgaları yoktur. – Karada ve suda yaşayan türleri vardır.– Omurgalılara göre daha basit yapılıdırlar.– Solucan, arı, karınca, kelebek, deniz anası, sünger, mercan, deniz atı, yengeç, midye vb. Okumaya devam et Hayvanlar 5. Sınıf Konu Özeti

7. Sınıf Enerji Konu Özeti

Enerji Nedir?Bir iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Enerjinin birimi nedir?Enerjinin birimi Joule (J) veya Calori (Cal) dir. Enerjinin türleri nedir?7. Sınıf konularında enerji aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: KİNETİK ENERJİHareketli cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Kütlesi aynı olan iki cisimden daha hızlı olanının Okumaya devam et 7. Sınıf Enerji Konu Özeti