Atomon Yapısı

Eskiden atomun bölünemez tek bir parça olduğu düşünülüyordu. Atom fikrini açıklamak için düşünürler söyle bir mantık yürütüyordu:Bir maddeyi sürekli ikiye böldüğümüzü düşünün. Parçalar her seferinde küçülecektir. Bir süre sonra parçalar öyle küçülecektir ki artık bölünemeyecek hale gelecektir. Bu bölünemeyen parçaya atom demişlerdir. Uzun süre atomun bölünemediği kabul edilmiştir. Ama atom hakkında yapılan çalışmalar sonucunda atomun bölünebildiği ve daha küçük parçalardan oluştuğu ortaya çıkmıştır.

Atomun şeklini çizebilseydik aşağıdaki gibi bir görüntü karşımıza çıkardı:

Çekirdek: Her atomda bir tane bulunur ve içerisinde nötron ve proton isimli atom parçacıkları vardır.
Proton (p): Çekirdekte bulunan + yüklü (pozitif) parçacıktır. Protonlar hareketsizdir. Kütleleri çoktur. Atomun kütlesinin yarısını oluştururlar.
Nötron(n): Çekirdekte bulunan yüksüz parçacıklardır. Nötronlar hareketsizdir. Kütleleri çoktur. Atomun kütlesinin yarısını oluştururlar.
Elektron(e): Çekirdek etrafında dolaşan  – yüklü (negatif) parçacıktır. Kütlesi yok denecek kadar azdır. Hareketlidirler. Çekirdek etrafında çok hızlı hareket ederler.

Atom Animasyonu:
Aşağıdaki animasyon atom çekirdeğinin etrafında dolaşan elektronları göstermektedir.

Atom Parçacıklarının Kütlesi
Proton ve nötronun kütleleri birbirine eşit kabul edilir. Elektronların kütlesi ise yok denecek kadar azdır. Bir elektronun kütlesi, nötronun kütlesinin 2000 katı daha azdır.

Elektronun Hızı
Elektronlar çekirdek etrafında çok büyük bir süratle dönerler. Bu sürat saniyede 218 bin km civarındadır.

Elektronların Hareketi
Elektronlar çok hızlı hareket ettiği için çok geniş bir alanda hareket ederler. Bir örnekle açıklarsak;
Çekirdek bir futbol topu büyüklüğünde olsaydı elektronların dolaştığı alan stadyum büyüklüğünde olurdu.

Elektronların çekirdek etrafındaki hareketleri bir lambanın etrafında dolanan sineklerin hareketine benzetilebilir.
Elektronlar çekirdek etrafındaki hareketlerini bazı kurallara bağlı olarak yaparlar. Elektronlar katman ismi verilen belirli yollarda hareket ederler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*