Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan taneciklere madde denir.  Tüm maddeler atom adı verilen gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşur.

Atom Nedir?
Maddeyi oluşturan taneciklere atom denir. Canlı veya yansız bütün maddeler atomlardan oluşur.
Aşağıdaki resimde bazı maddeleri oluşturan atomlar gösterilmiştir.

Bir binaya uzaktan baktığımızda tuğlalardan oluştuğunu göremeyiz. Yaklaştığımızda tuğlalar görünmeye başlar. Eğer daha da yakından bakarsak tuğlalarında küçük taş parçalarından oluştuğunu görürüz. Daha da yakından bakabiliyor olsaydık atomlara kadar görmüş olurduk.


Atom kavramının ilk ortaya çıkışı Milattan Önce 400’lü yıllara kadar uzanır. Ünlü Yunanlı filozof  Democritus “bir maddeyi sürekli ikiye bölersek en sonunda artık bölünemeyecek kadar küçük bir parçayla karşılaşacağımızı söylemiştir. Bu parçaya bölünemez anlamına gelen Atomos ismini vermiştir. Atom kelimesi buradan ortaya çıkmıştır. (Günümüzde atomun da bölünebildiği bilinmektedir.)

Democritus ve dönemin düşünürleri atom hakkında bilgi elde etmek için günümüzün teknolojilerine sahip değildi. Daha çok düşünerek doğruyu bulmaya çalışıyorlardı.
Democritus’a göre tüm maddeler aynı tür atom taşırlardı. Örneğin demir ve bakırdan yapılmış iki maddenin atomlarının aynı olduğunu düşünüyordu. O’na göre maddelerin farklı olmasının nedeni atomların bir araya geliş şekillerinin farklı olmasıydı.
Günümüzde biliyoruz ki farklı maddeler farklı atomlardan meydana gelir. Demir atomu ve altın atomu gibi 120’ye yakın farklı atom çeşidi vardır.

Atom Hakkındaki İlk Bilimsel Çalışma
M.Ö 400’lü yıllarda Democritus’un söylediklerinden sonra uzun yıllar boyunca atom hakkında pek yeni bir gelişme yaşanmamıştır. 19. yüzyılın başlarında John Dalton isimli bilim insanı atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapan bilim insanı olarak kabul edilir. Dalton, düşünceyle değil, bilimsel tekniklerle araştırma yapmıştır.

Dalton’un atom görüşüne göre farklı maddeler farklı atomlardan oluşur. Atomlar sert küreler şeklindedir. Bölünemez
Dalton’un söyledikleri bazı yönleriyle doğruydu. Kendisinden sonra gelen bilim insanları atom hakkında yeni bilgileri ortaya çıkarmıştır.

Dalton’dan sonra atomu araştıran Marie Curie (Meri Küri) ve Henry Becquerel (Henri Bekerel) gibi bilim insanları sayesinde atomun daha küçük parçalardan oluştuğu belirlenmiştir. Bunlara elektron, proton ve nötron gibi isimler verilmiştir. Başka küçük parçaların da olduğu bilinmektedir.

Atom hakkındaki bilgiler hala gelişim aşamasındadır.

——————————————–
Ünitenin Diğer Konuları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*