Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Soruları

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinin tamamını kapsayan soruları

1. Hangisi hayvanlarda üremeyle alakalı değildir?
a) İç döllenme             b) Polen oluşumu
c) Başkalaşım              d) Dış döllenme

2.

Yukarıda soru işaretiyle gösterilen kavramın ilişkili olduğu maddeler verilmiştir. Soru işaretli kavram hangisi olabilir?
a) Büyüme                b) Çimlenme
c) Fotosentez           d) Döllenme

3. Hangisi tohumla ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Besin içerir.
b) Uygun şartlarda çimlenir.
c) Bitkinin köklerinde oluşur?
d) Tohumsuz bitkiler de vardır.

4. Aşağıda dişi üreme organı gösterilmiştir.

Numaralandırılmış bölgelerde gerçekleşen olaylar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
______I                              II                                             III
a)    Döllenme                    Gelişme                             Yumurta oluşumu
b)    Sperm oluşumu         Döllenme                           Yumurta oluşumu
c)    Yumurta oluşumu       Döllenme                              Gelişme
d)    Bebeğin Gelişimi     Yumurta oluşumu                     Gelişme

5. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir?
a) Hücreyi koruma ve şekil verme
b) protein sentezi yapma
c) Hücre içine girecek maddeleri seçme
d) Canlı olma

6. Benzer görevler yapan hücrelerin oluşturduğu topluluğa doku denir.

Yukarıda verilen şekillerden hangisi dokuya ait olabilir?
a) I      b) II      c) III      d) IV

7. Hücrelerdeki organellerle vücudumuzdaki organlar bazı yönlerden birbirlerine benzerler. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olmuştur?
a) Cekirdek – Beyin
b) Endoplazmik retikulum – Kan damarları
c) Hücre zarı – Deri
d) Mitokondri – M ide

8. Aşağıda spern ve yumurta hücrelerinin şekilleri gösterilmektedir.

Sperm ve yumurta için hangisi yanlıştır?
a) Sperm büyük, yumurta küçğk yapılıdır.
b) Sperm çok sayıda, yumurta azdır,
c) Sperm hareketlidir.
d) Yumurta hareketsizdir.

9. İnsanda üreme sistemiyle ilgili bazı yapılar şunlardır:
I – Testis
II – Yumurtalık
III – Döl yatağı
IV – Vajina

Yukarıda verilenlerden hangileri erkek üreme organının bir bölümüdür?

a) I ve II            b) Yanlız I
c) Yanlız III       d) II, III ve IV

10. Aşağıda bir çiçeğin bölümleri verilmiştir.


Hangi yapılar üremeyle alakalıdır?
a) 3 ve 4       b) 1 ve 2
c) 1 ve 3       d) Yanlız I

_________________

Benzer Konular

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*