DNA’nın Yapısı Soruları

8. Sınıf DNA’nın yapısı, gen, kromozom, nükleotit ve dna’nın eşlenmesi hakkında hazırlanmış test soruları.

1. Aşağıda bir nükleotidin molekül yapısı gösterilmiştir.

nukleotit-42

Bu nüklotitle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Bir Sitozin nükleotidir.
B) P ile gösterilen fosfattır
C) Bu nükleotitin karşısına Timin gelir.
D) D ile gösterilen şekerdir.

2. Kalıtsal özelliklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan genlerle ilgili açıklamalarda hangisi yanlıştır?
A)
 Her türün kendine özgü genleri vardır.
B)
 Kromozomlarda çok sayıda gen bulunur.
C)
Genler canlıların çeşitliliğini sağlar.
D)
 Bir vücut özelliğinin oluşmasını yalnız bir gen belirler.

3. Aşağıda tek zinciri verilen bir dna molekülü gösterilmiştir.

dna-tek-zincir
Diğer zincirin nükleotit sıralaması hangisidir?

A) GATCAG
B) CTAGTC
C) CATGAC
D) CTAGTA

4. Dna, gen, kromozom, nükleotit kavramlarını büyük olanda küçük olana doğru sıralayınız.

A) Dna, Gen, Kromozom, Nükleotit
B) Nükleotit, Gen, Dna, Kromozom
C) Kromozom, Dna, Gen, Nükleotit
D) Kromozom, Nükleotit, Gen, Dna

5. 500 Adenini ve 100 Sitozini olan Dna zincirinde toplam kaç fosfat vardır?

A) 100
B) 500
C) 600
D) 1200

6. Bir Dna zincirinde 200 adenin 300 de sitozin varsa toplam hidrojen bağı sayısı kaç tanedir?

A ) 500
B) 1000
C) 1300
D 6000

7. Hangisi Dna’ya ait bir özellik değildir?

A) Üç farklı nükleotitden oluşur
B) Her hücrede bulunur
C) İkili sarmal yapıya sahiptir.
D) Her canlının Dna’sı birbirinden farklıdır.

8. 
dna-soru
Yukarıda gösterilen Dna bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nükleotit
B) Gen
C) Kromozom
D) Deoksiriboz

9. 
I – Fosfat
II – Organik Baz
III – Ribozom
IV – Yağ
Hangileri DNA’da bulunmaz?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III
D) IV

10. Kromozomlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her türün kromozom sayısı sabittir.
B) Kromozom sayısı aynı olan farklı türler olabilir.
C) Kromozom sayısı fazla olan türler daha gelişmiştir.
D) Vücut hücreleri 2n kromozomludur.

11. Hangi bilgi Dna için yanlıştır?

A) Adeninin karşısına Timin gelir.
B) Guaninle sitozin arasında ikili hidrojen bağı bulunur.
C) Toplam nükleotit sayısı toplam şeker sayısına eşittir.
D) Nükleotitlerden oluşur.

12. 
dna-soru-65

Boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir?

A) Fosfat, Şeker, Organik baz
B) Gen, Kromozom, Hücre
C) Adenin, Guanin, Sitozin
D) Fosfat, Şeker, Hidrojen bağı

Cevaplar: 1A – 2D – 3B – 4C – 5D – 6C – 7A – 8B – 9B – 10C – 11B – 12A

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*