Evren ve Dünya’mız Nasıl Oluştu?

Çevremizdeki her şeyin bir oluşum süreci vardır. Kalemimiz, evlerimiz, otomobiller veya televizyonlar; herşeyin bir oluşum süreci vardır. Peki, evren ve dünyamız nasıl oluştu? Bu yazımızda evrenin oluşum süreci anlatılacaktır. 

Evren Nedir?
Kainat ya da evren uzayda bulunan madde, boşluk ve enerjiyi kapsar. Daha iyi açıklamak gerekirse; Dünya, Güneş, gezegenler, kara delikler, galaksiler gibi gördüğümüz veya göremediğimiz her şey evreni oluşturur. Dünya’mız evrendeki bir gezegendir.
İnsanlar evrenin oluşumunu hep merak etmiştir. Tarih boyunca bilim insanları çeşitli düşünceler üreterek evrenin oluşumunu ve sınırlarını açıklamaya çalışmıştır.
Eski insanlar dünya merkezli bir evrene inanıyordu. Yani tüm gök cisimleri dünyanın etrafında dönmekteydi.

Dünya merkezli evrenin küçük bir bölümü. Güneş Dünya’nın etrafında dönüyor.

Bilimsel alanda yaşanan gelişmeler bu yanlış görüşün değişmesini sağlamıştır. Günümüzde Dünya’nın Güneş etrafında dönen gezegenlerden biri olduğu, Güneş Sistemi gibi milyarlarca sistemin bulunduğu bilinmektedir.

Bilim insanlarının evren hakkında cevabını aradıkları soruların başında evrenin nasıl oluştuğu gelmektedir.
Evrenin oluşumu hakkında iki temek görüş vardır.

1. Newton’un Evren Görüşü
1600’lü yıllarda ortaya Newton’un ortaya attığı bu görüş hareketsiz sabit bir evren olduğunu savunuyordu. Newton’a göre evrenin başlangıcı yoktu. Sonsuzdan beri vardı ve sonsuza kadar bu haliyle kalacaktı. (Günümüzde bu görüş kabul edilmemektedir)

2. Büyük Patlama Görüşü (Bing Bang)
Bu görüş evrenin bir başlangıcı olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre evren bir patlamayla oluşmuş ve sınırları genişlemektedir.
Büyük patlama teorisini 1927 yılında Georges Lemaître (Jorj Lömert) ortaya atmıştır.
1929 Yılında Edwin Hubble yaptığı gözlemlerde uzaydaki gök adaların birbirinden uzaklaştığını belirledi. Bu da genişleyen evren görüşünü kanıtladı.

Büyük patlamaya göre evren 13.7 milyar yıl önce oluştu. Buna göre sıcaklığı artan çok yoğun bir kütle patlayarak etrafa saçılmıştır. Saçılan maddeler uzaydaki gezegen ve yıldızları oluşturmuştur. Dünyamız da bu şekilde oluşmuştur.

Dünya’mızın Oluşumu
Dünyamız büyük patlama sırasında oluşmuştur. Patlama önce Güneş oluşmuş, daha sonra Güneş’ten kopan bir parça soğuyarak katılaşmış ve Dünyamızı oluşturmuştur.

Büyük patlamadan sonra –> Güneş’ten kopan parça süratle dönen bir gaz bulutu halindedir.
Günümüzden yaklaşık 4.5 milyar yıl önce –> Bu bulut küçülmüş ve gaz sıvılaşmıştır. Ateş topu halindedir.
Günümüzden yaklaşık 1.5 yıl önce ise –> Ateş topu soğuyarak katılaşmaya başlamıştır. Volkanik hareketlerden çıkan gazlar atmosferi oluşturmuştur.

Not: Evren hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Dünya ve evrenin oluşumu hakkındaki görüşlerin gerçekliği tam olarak ispatlanamamıştır. Ama günümüz bilim insanlarının gerçeğe en yakın gördüğü teori büyük patlama görüşüdür. Yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla evrenin oluşumu hakkında bildiklerimiz de değişecektir.

——————————————————–
Ünitenin Diğer Konuları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*