Mevsimlerin Oluşumu

Mevsimlerin oluşumu Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle gerçekleşir. Dünyanın eksen eğikliğine sahip olması güneş ışınlarının geliş açısının sürekli değişmesine neden olur. Güneş ışınları dik geldiğinde yaz, eğik geldiğinde kış mevsimi yaşanır.

Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları

Bu  yazıda rüzgarın oluşumu, yüksek ve alçak basınç noktaları, hava olayı ve iklim kavramları gibi konular açıklanacaktır.

Beaufort Rüzgar Ölçeği

Rüzgar kuvvetini ölçmek amacıyla kullanılan Beaufort ölçeğini fotoğraflarla tekrar düzenledik. 0 – 12 arasında değer alan Beaufort rüzgar ölçeğinde her bir dereceye karşılık gelen olaylar da belirtilmiştir.

Deprem Oluşumu

Depremler levhaların yanal hareketi sonucu oluşur. Yanal Hareket sırasında iki levha birbirine sürtünür. Sürtünme etkisiyle levhalar arasında kalan kayalar yerinden oynar ve bir enerji açığa çıkar. Bu enerji dalgalar halinde yayılarak depremleri oluşturur.

Evren ve Dünya’mız Nasıl Oluştu?

Çevremizdeki her şeyin bir oluşum süreci vardır. Kalemimiz, evlerimiz, otomobiller veya televizyonlar; herşeyin bir oluşum süreci vardır. Peki, evren ve dünyamız nasıl oluştu? Bu yazımızda evrenin oluşum süreci anlatılacaktır.