Fen ve Teknoloji 6. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

Fen ve teknoloji dersi birinci dönem son yazılısı için hazırlanmış sorular. Dönem sonu sıvavlarda alışık olunduğu üzere test sorularına yer verilmiş. Yazılı  20 sorudan oluşuyor.ilk üç soru aşağıdaki şekilden yararlanılarak çözülecektir.

1. Yukarıda tanecik yapıları verilen maddelerin hangileri elementtir?
a) 2,5        b) 1,2,3,5,6    c) 3,8        d) 7, 9

2. Yukarıdakilerden hangileri bileşiktir?
a) 2,4,5,8    b) 4, 8        c) 1,3,6,7,9   d)1,7,9

3. 4 şekildeki madde kaç tür atomdan oluşmuştur?
a) 1        b) 2        c) 3        d) 4

4. Sürat-zaman grafiği verilen hareketlinin sürati kaç km/h’dir?

a) 50 b) 100 c) 150 d) 200

5. Hangisi daha süratlidir?
a) 30 metreyi yarım saatte gidiyor.
b) bir saatte 70 metre gidiyor.
c) İki saatte 100 metre gidiyor.
d) iki saatte 80 metre gidiyor.

6. Cisme etki eden net kuvvet kaç Newton’dur?

a) 10N        b) 3N        c) 12N        d) 15N

7. Cisme etki eden net kuvvet kaç Newton’dur?

a) 14N        b) 10N        c) 12N        d) 11N

8. Aşağıdaki cisimlerden hangisi yer çekimi doğrultusunda hareket eder?

9. Tartıda daha hafif görünmek isteseniz hangi harfle gösterilen ülkeye gitmeniz doğru olurdu?

a) K        b) L        c) M        d) N

10. Bir şeyin madde olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması şart değildir?
a) Kütlesi olmalıdır        b) Görünür olmalıdır
c) Hacmi olmalıdır        d) Ağırlığı olmalıdır.

11.  Aşağıda üç maddenin tanecik modeli veriliyor.

Buna göre “C” maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Su        b) Kola    c) Hava    d) Demir

12. Gazlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Tanecikler arasında boşluk azdır.
b) Sıkıştırılabilir.
c) Belirli bir şekilleri yoktur.
d) Tanecikleri hareketlidir.

13. Bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?
a) Mitokondri        b) Çekirdek
c) Hücre şekli        d) Golgi

14. Hangisi ergenlik döneminde görülen bir değişim değildir?
a) Yalnız kalma isteği                  b) Kararsızlık
c) Görünüşüne önem verme    d) Kendine çok güvenme

15. Atom kavramını ilk olarak ortaya atan bilim insanı kimdir?
a) Democritos            b) Dalton
c) Newton            d) Einstein

16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Atom – Maddenin yapı taşıdır.
b) Element – Aynı cins atomlardan oluşan topluluk
b) Molekül – Bileşiklerin yapıtaşı.
d) Bileşik – İki gazın birleşmesiyle oluşan karışım.

17. Aşağıda bazı taneciklerin yapıları gösterilmiştir?

Bu taneciklerin 1,2,3 numaralarıyla belirtilen bölümlerinin isimleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
1                        2                      3
a) Atom            Bileşik         Molekül
b) Bileşik          Molekül        Atom
c) Molekül         Bileşik         Atom
d) Molekül         Atom         Bileşik

18. Aşağıda molekül yapıları verilen taneciklerden hangisi moleküler yapıdadır.

19.

Bir öğrenci sınıfta anlatacağı konu için yukarıdaki resimleri hazırlıyor.
Bu öğrencinin anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisidir? (SBS 2008)
a) Yaşımıza uygun spor
b) Vitamin değeri yüksek bitkisel besinler
c) Destek ve hareket sistemimimizin sağlığı
d) Dolaşım sistemimizde görülen hastalıklar.

20. Saat 10:00’da Giresun’dan yola çıkan otomobil Samsun’a 13:00’te varıyor. Giresun – Samsun arası 210 Km olduğuna göre otomobilin sürati kaç Km/h‘dir?
a) 630        b) 70        c) 105         d) 100

One Reply to “Fen ve Teknoloji 6. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları”

  1. teşekkürler emeğiniz için ama
    cevaplarıda yayınlarmısınız doğrumu yaptığımı bilemiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*