Fen Bilimleri 7. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

Fen Bilimleri 7. sınıf birinci dönem son sınav soruları kitabın başından başlayarak Basit Makineler konusunun sonuna kadar olan konuları kapsamaktadır. Yazılı soruları 20 adet ve test şeklinde hazırlanmıştır.

1.  Ayşe’e öğretmeni derse gelirken proteinli bir besin getirmesini söylüyor. Ayşe hangi gıdayı getirirse doğru davranmış olur?
a) Portakal                    b) Pasta
c) Et                              d) Baklava

2. Yandaki resimde numaralandırılan sindirim sistemi organlarının hangisinde besinlerin  emilimi gerçekleşmektedir?

a) 1        b) 2        c) 3        d) 4

3.Aşağıdakilersen hangisi dengeli beslenme açısından yanlış bir besin maddesi değildir?

4. Boşaltım sistemi vücuttan atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu atık maddelerden biri değildir?
a) Oksijen        b) Üre
c) Tuz               d) Karbondioksit

5.
K- Karbondioksitin uzaklaştırılması
L – Üre ve ürik asitin atılması
M – Sindirim atıklarının dışarı atılması
Yukarıdaki görevleri yapan organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
K                                 L                                 M
a) Böbrek         Kalınbağırsak          Akciğer
b) Böbrek           Karaciğer           Kalın bağırsak
c) Akciğer            Böbrek               Karaciğer
d) Mide                    Deri                Akciğer

6.

Bu uyarıları yapan Kaan, bu sözleriyle hangi sistemin sağlığının korunmasından bahsetmektedir?
a) Dolaşım sistemi        b) Boşaltım sistemi
c) Solunum sistemi        d) Sindirim sistemi

7.

Televizyonda özelliği verilen bez hangisidir?
a) Pankreas            b) Tükürük
c) Hipofiz                d) Tiroit

8.

Şekilde verilen K,L ve M olaylarını yöneten sinir sistemi bölümleri hangisinde doğru verilmiştir?
K                   L                         M
a)     Beyin             Beyincik         Omurilik Soğanı
b)    Omurilik         Beyincik              Beyin
c)    Omurilik           Beyin               Beyincik
d)    Beyincik         Omurilik              Beyin

9.
I – Hipofizden büyüme hormonu salgılanır.
II – Düşünmeyi beyin yönetir
III – Adrenalini pankreas salgılar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) I, II ve III       b) I ve II       c) I       d) II

10. Aşağıda şekilde gösterilen top sürtünmesiz ortamda 1 noktasından serbest bırakılıyor.

İfadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1. ve 3. noktalarda potansiyel enerjiler aynıdır.
b) Kinetik enerji en fazla 2. bölgededir.
c) 1’den 2’ye giderken potansiyel enerji azalır.
d) 2’den 3’e giderken kinetik enerji artar.

11. Zamanla yorularak duyarsız hale gelen duyumuz hangisidir?
a) Görme    b) Dokunma    c) Koklama   d) Tat alma

12.

Yaya şekildeki gibi bir sıkıştırma kuvveti uygulanırsa yayın gösterdiği tepki kuvveti hangi yönde olur?

13.
Şekildeki yaya 40N ‘luk yük asıldığında yay 20 cm uzuyor.
Bu yayın yerine daha kalın bir yay takılsaydı yaydaki uzama aşağıdakilerden hangisi olabilirdi?

a) 22        b) 20        c) 24        d) 17

14. Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısınır. Bu olaydaki enerji dönüşümü hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Potansiyel enerji => Hareket enerjisi
b) Kinetik enerji => Potansiyel enerji
c) Kinetik enerji => ısı enerjisi
d) Isı enerjisi=> Potansiyel enerji

15. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi arttırmak için yapılır?
a) Haltercilerin ellerine toz sürmesi
b) Motorların yağlanması
c) Gemi yüzeylerinin eğik düzlem yapılması
d) Uçakların ucunun sivri yapılması

16. Şekilde verilenlere göre F kunneti kaç Newton’dur?

a) 20    b) 25    c) 30    d) 60

17. Şekilde verilenlere göre F kunneti kaç Newton’dur?

a) 200    b) 100   c) 150    d) 250

18. basit makinelerle ilgili verilenlerden
I – Kuvvetten kazanç sağlar
II – İşten kazanç sağlar
III – Kuvvetin yönünü değiştirir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) I ve II    b) I ve III    c) II ve III    d) I, II ve III

19. Aşağıdaki alet ve basit makine türlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
a) Tahtaveralli – Kaldıraç
b) Vida – Eğik düzlem
c) Bayrak direğinde kullanılan sistem – Makara
d) Saat çarkları – Kasnak

20.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*