Fen ve Teknoloji 8. Sınıf 1. Dönem 2. yazılı Soruları

8. sınıf 1. dönem 2. yazılı için hazırlanan sorular kitabın başından başlayarak basınç konusu da dahil olmak üzere hazırlanmıştır. Sorular 3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özelliklerini kapsamamaktadır.
1. Aşağıdaki teknolojik aletlerin hangi basınç ya da kaldırma kuvveti türüyle alakalı olarak çalıştığını doğru olarak işaretleyin.

2. Aşağıdaki aletlerden hangisi basıncı azaltmak amacıyla yapılmıştır.
a)
Çivinin ucunun sivri yapılması
b)
Jiletin ucunun keskin yapılması
c)
Dozerlerin tekerinin geniş yapılması
d)
Topluiğne ucunun sivriltilmesi

3. Aşağıdaki içi su dolu kapta gösterilen noktalara etki eden sıvı basınçlarını büyükten küçüğe sıralayın

4. Aşağıdaki şekle göre K, L ve M cisimlerinin öz kütleleri arasındaki ilişki hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) dk > dl > dm b) dm > dl >dk
c)
dl > dk > dm d) dm > dk > dl

5. Aşağıdaki afadelerden doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.

– Gazların basıncı sıcaklıkla artar. ( )
– Sıvı yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvveti artar. ( )
– Sıvının türü kaldırma kuvvetine etki etmez. ( )
– Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. ( )
– Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. ( )

6. Üfleyerek şişirdiğimiz balon serbest bıraktığımızda yere düşer. Helyum gazıyla doldurulan balon ise yukarı yükselir. Bunu nedenini açıklayın.

7. Aşağıdaki büyüklükleri ölçmek için hangi ölçü aleti kullanılır karşılarına yazın.

Kapalı Kaplarda Gaz basıncı: ……………………….
Açık hava basıncı (Atmosfer) .………………………
Sıcaklık: ………..………………
Kuvvet: ……………………….

8. Açık hava basıncının varlığını kanıtlamak amacıyla bir deney yapmanız istense nasıl bir deney gerçekleştirirdiniz. Ayrıntılı açıklayın ve anlatımda şekil de kullanın.

9. Bir Z cismi su içine atılıyor. Z cisminin hacmi 200 cm.küp, kütlesi ise 400g’dır.
Bu cisim suya bırakıldığında sudaki durumu nasıl olur?
(Batar, yüzer, askıda kalır) Nedeniyle açıklayın. (dsu= 1g/cm3)

10. Aşağıdaki kaba birbiriyle karışmayan 4 sıvı konuyor. Sıvıların yoğunlukları aşağıdaki gibi olduğuna göre kapta nasıl sıralanacaklarını A,B,C,D bölgelerine yazarak gösterin.
dx = 2g/cm3 dy = 2.5 g/cm3
dz = 1.2g/cm3 dt = 4g/cm3

11. Aşağıdaki A,B,C ve D cisimlerini baş aşağı çevirirsek yere uyguladıkları katı basıncı nasıl değişir? (artar, azalır, değişmez)

A: ……………………….
B:
……………………….
C:
……………………….
D
: ……………………….

12. Tabloda verilen kavramları eşleşen kutucuklara yazın.

13.

Resimde gösterilen K,L ve M cisimlerinin sudaki konumları şekildeki gibidir. Cisimlere etki eden Fkm, Fkl ve Fkk kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nasıl olur? (Cisimlerin kütleleri eşit ve 5g değerindedir.)

a) Fm> Fl >Fk b) Fk > Fl > Fm
c)
Fk = Fl > Fm d) Fm > Fk = Fl

14. Anne ve babaya ait gen yapıları aşağıdaki soyağacında gösterilmiştir. Çocukların gen yapılarını yazın.

15. Bilim insanlarını eşleştirelim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*