Fen ve Teknoloji 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

6. Sınıf, ikinci dönem ikinci yazılı sorularının içeriği kitabın başından başlayarak Kuvvet ve Hareket ünitesini kaplayacak içerikte hazrlanmıştır.
1. Yol – Zaman grafiği aşağıdaki gibi olan hareketliye ait Yol – zaman grafiğini çizin.

2. Aşağıdaki olayların hangisinde yerçekimi etkisiyle gerçekleşen bir hareket yoktur?
a) Elmanın daldan düşmesi
b) Kitabın düşmesi
c) Suyun akması
d) Rüzgarın esmesi

3. Aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetlerin dengelenmiş olup olmadıklarını belirtin.

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.
– Kuvvet dinamometreyle ölçülür ( )
– Kuvvetin birimi Newton’dur. ( )
– Yer çekimi bir kuvvet değildir. ( )
– Kuvvetin yönü önemli değildir. ( )
– Sadece canlı varlıklar kuvvet oluşturabilir. ( )

5. Aşağıdaki sporcu çocuğun elindeki ağırlıklara uyguladığı kuvvetleri çizerek gösterin.

6. Bir otomobil 6 saat boyunca 50km/h süratle yol alıyor.  Bu cismin gittiği toplam yol ne kadardır?
a) 600        b) 500    c) 400        d) 300

7. Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları uygun şekilde doldurun

8. Aşağıdaki A, B ve C cisimlerine etki eden net (bileşke) kuvvetleri bulun.

9. Bir hareketlinin yol – zaman grafiği şekilde verilmiştir.

Buna göre;

a) Cismin süratini bulun

b) Cismin Sürat – zaman grafiğini çizin,

10. Aşağıdaki 3 aracın eşit uzunluktaki yolları kaç saniyede gittikleri şekil üzerinde yazılmıştır. Buna göre araçları en süratli olanından yavaş olanına doğru sıralayın.  (V = süratin simgesidir.)

a) VA > VB > VC        b) VB > VC > VA
c) VA > VC > VA        d) VC > VB > VA

11.


Yukarıda verilen canlılarla ilgili hangisi yanlıştır?
a) 1. Canlıda yavru bakımı görülmez.
b) 2. Canlıda dış döllenme vardır.
c) 3. Canlının yavruları vücut dışında gelişir.
d) 2. canlı başkalaşım geçirir.

12. Aşağıdaki kamyonetlere etki eden kuvvetler ve araçların hareket yönleri şekilde verilmiştir.
Buna göre kuvvetlerin etkisiyle araçların hareketinin nasıl değişeceğini boşluklara yazın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*