Hücrenin Organelleri

Fen Bilimleri – 7. Sınıf – 2. Ünite – Bölüm A – Kısım 1
Hücre içinde çeşitli görevler gerçekleştiren küçük yapılara organel denir.

Hücrenin Temel Yapıları:
Hücreye kabaca bakabilirsek görebileceğimiz 3 bölüm vardır. Bunlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.

Organel Nedir?
Hücrenin içinde bulunan küçük organlara organel denir. Hücre organellerinin isimleri ve görevleri aşağıda verilmiştir.
Hücre Zarı: Hücreyi dıştan sarar. Hücreye şekil verir. Hücreyi korur. Hücreye madde girişini sağlar. Karbonhidrat, yağ ve proteinden oluşur.
Hücre Duvarı: Sadece bitki hücresinde bulunur. Canlı değildir. Hücre zarının dışındadır. Hücreyi korur. (Hücre çeperi de denir)
Mitokondri: Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi üretir. Enerji ihtiyacı fazla olan kas, karaciğer gibi hücrelerde daha fazladır. Enerji solunum denilen olay sonrasında üretilir.
Lizozom: Hücre içindeki büyük maddeleri parçalar. Yani sindirim yapar. İlkel bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde bulunur. Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz.
Ribozom: Protein sentezler. Yani üretir.
Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdeği olmayan hücre yaşayamaz. Kromozom adı verilen DNA taşıyan özel bilgileri de taşır.
Endoplazmik Retikulum: Hücre içinde madde taşıması yapar.
Golgi Cisimciği: Salgı maddeleri üretir. Bitkilerde kokular, hayvanlarda ter, süt gibi salgılar bu sayede gerçekleşir.
Koful: Hücrenin atık maddelerini depolar. Çöp kutusu gibi düşünülebilir. Bitki hücrelerinde 1-2 tane ama büyük, hayvan hücresinde küçük ama çok sayıdadır.
Kloroplast: Sadece bitki hücresinde bulunur. Fotosentez denilen olayı gerçekleştirilir.
Sendrozom: Hayvan ve ilkel bitki hücresinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev alır.
Hücre Sıvısı: Sitoplazma olarak adlandırılır. Organellerin içinde bulunduğu jöle kıvamında bir sıvıdır.

Bitki ve Hayvan Hücresinin Şekilleri

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar

 • Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi yuvarlaktır.
 • Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresi yoktur.
 • Bitki hücresinde kloroplast vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 • Bitki hücresinin kofulları az sayıda ve büyüktür, hayvan hücresinde kofullar çok sayıda küçüktür.
 • Hayvan hücresinde sendrozom vardır, gelişmiş bitki hücresinde yoktur.
 • Lizozom hayvan hücresinde bulunur, gelişmiş bitki hücresinde yoktur.

Organellerin bulunduğu hücreler:

 • Hücre Duvarı: Sadece bitki hücresi
 • Hücre Zarı: Tüm hücreler
 • Endoplazmik Retikulum: Tüm hücreler
 • Koful: Tüm hücrelerde farklı sayılarda bulunur
 • Çekirdek: Bakteri gibi bazı hücreler dışında çoğu bitki ve hayvan hücresinde bulunur.
 • Lizozom: Hayvanda var. Bitkilerin ilkellerine var gelişmişinde yok.
 • Sendrozom: Hayvanda var. Bitkilerin ilkellerine var gelişmişinde yok.
 • Golgi: Tüm hücrelerde var.
 • Kloroplast: Bitkilerde bulunur.
 • Ribozom: Tüm hücrelerde bulunur.
 • Mitokondri: Tüm hücrelerde bulunur.

One Reply to “Hücrenin Organelleri”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*