Hücre Doku Organ Sistem Organizma

Canlılar hücrelerden oluşur. Örneğin insan vücudundaki toplam hücre sayısı 100 trilyon civarındadır. Hücreler tek başına vücudu yönetemez. Bunun için hücreler bir araya gelerek daha büyük yapıları oluşturur.

Benzer görev yapan hücreler birleşerek dokuları,
Dokular birleşerek organları,
Organlar birleşerek sistemleri,
Sistemler birleşerek organizmayı yani canlıyı oluşturur.

Hücre → Doku → Organ → Sistem → Organizma

organizma

Hücre çeşitleri
Canlılar hücrelerden oluşur ama farklı vücut bölümlerinin hücreleri arasında farklılıklar vardır. Sinir hücresi, kan hücresi, kemik hücresi, epitel hücre, kök hücresi, yaprak hücresi gibi hücre türleri vardır.

Doku Türleri
Benzer görev yapan hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır. Kan doku, kemik doku, sinir doku, epitel doku gibi türleri vardır.
Doku

Organ Türleri
Dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Kalp, böbrek,  kemik, yaprak, kabuk gibi yapılar organlara örnektir.

Organlara örnekler.
Organlara örnekler.

Sistem Türleri
Benzer görev yapan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Örneğin besinleri sindirmekle görevli organların oluşturduğu yapı sindirim sistemidir. Sinir sistemi, üreme sistemi, boşaltım sistemi gibi hayvansal sistemler vardır. Bitkilerde de taşıma sistemi, destek sistemi, solunum sistemi gibi bitkisel sistemler bulunur.

Organizma Türleri
Organizma canlı vücudunun tamamına denir. İnsan, fil, solucan, meşe ağacı, fındık bitkisi organizmaya örnek verilebilir.

One Reply to “Hücre Doku Organ Sistem Organizma”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*