İyonik ve Molekül Yapılı Bileşik

Bileşikler kimyasal bağlarla oluşur.
Kovalent bağla oluşan bileşikler Molekül yapılı,
İyonik bağla oluşan bileşikler İyonik yapılıdır.

Aşağıdaki modellere bakarak iyonik ve molekül yapılı bileşikleri daha iyi anlayabiliriz.

İyonik Yapılı Bileşiklerin Özellikleri

 • İyonik bağla oluşurlar.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.
 • Katı halde elektriği iletmezler.
 • Genellikle oda sıcaklığında katıdırlar.
 • Suda çözünürken  + ve – iyonlara ayrışır.
  Örneğin NaCl (tuz) bileşiği suda çözünürken Na+ ve Cl–  iyonlarına ayrışır.
 • İyonik bileşikler kristal yapıdadır.

İyonik Yapılı Bileşik Örnekleri
Sodyum Klorür         —> NaCl —> Na+ ve Cl–  iyonları
Alüminyum Klorür —> AlCl3 —>Al+3 ve Cl-1  iyonları
Alüminyum Sülfür —> Al2S3 —> Al+3 ve S-2 iyonları

Molekül Yapılı (moleküler) Bileşiklerin Özellikleri

 • Suda iyonlarına ayrışmaz.
 • Sulu çözeltileri genellikle elektriği iletmez.
 • Kovalent bağla oluşurlar.

Molekül Yapılı Bileşik Örnekleri
Kalsiyum Karbonat —> CaCO3
Karbondioksit —> CO2
Basit Şeker —> C6H12O6
Gümüş Nitrat —> AgNO3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*