Bileşik nedir?

Bileşikler Atomlardan oluşur.
Fakat bu atomlar belirli şartlarla bir araya gelmelidir.
Sodyum (Na) bir atomdur:
Tek başına bileşik oluşturamaz.
Örneğin Klor(Cl) atomuyla birleşirse,
Sodyum Klorür (NaCl) bileşiğini oluşturur.

Bileşiğin tanımı:
İki veya daha fazla elementin bir araya gelip, özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni maddeye BİLEŞİK denir.
Aşağıdaki resimde Sodyum ve Klor atomlarının Sodyum klorür bileşiğini oluşturması gösteriliyor.

Bileşiklerin Özellikleri

  • İki veya daha fazla atomdan oluşur.
  • Bileşik oluşurken kimyasal değişim gerçekleşir.
  • Bileşiği oluşturan atomların kimlikleri değişir.
  • Bileşiği oluşturan atomlar belli oranlarda birleşir.
  • Bileşiği oluşturan atomlar kimyasal yollarla birbirinden ayrılabilir.
  • Bileşikler formüllerle gösterilir.
  • Saf maddedirler.
  • Belirli bir erime kaynama noktaları vardır.

Bilinen 120’ye yakın atom çeşidi olmasına karşın sayılamayacak kadar çok bileşik vardır.
Atomlar 2’li, 3’lü, 4’lü veya çok daha fazla sayıda birleşerek bileşikleri oluştururlar.

Bilinen Bazı Bileşikler
Su, Tuz, Şeker, Etil Alkol, Karbondioksit, Asitler vb.

 

Bileşikteki Atom Sayıları
Bir bileşikteki atom sayısı ve çeşidinin nasıl bulunacağı aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir.

NaCl bileşiğinde  bir tane Sodyum, bir tane de Klor atomu bulunur.

Bir elementin sağ altında yazan sayı o elementten kaç tane olduğunu belirtir.
Sayı 1 ise yazılmaz.
H2O bileşiğinde 2 tane Hidrojen(H) bir tane oksijen(O) bulunur.


Parantez altına ve baş tarafına yazılan sayılar tüm parantezi kapsar.
Bileşikte 2 tane Hidrojen, 2 tane Oksijen ve 1 tane Magnezyum bulunur.


Başta bununan 3 katsayısı parantezin içi dahil tüm atomlara çarpan olarak etki yapar.
Bileşikte 3 tane magnezyum,
2×3=6 tane Oksijen
2×3=6 tane Hidrojen bulunur

___________________________________________
Diğer Konular

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*