Mitoz Bölünme Soruları

7. Sınıf Mitoz bölünme konusu test soruları.

1.

Yukarıdaki şekilde K, L, M ile gösterilen kavramlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

_____  K                               L                               M
a)   Mayoz                        Mitoz                         Mitoz
b)   Mitoz                         Mayoz                       Mayoz
c)   Mayoz                       Mayoz                        Mitoz
d)  Mitoz                           Mitoz                        Mayoz

2. Öğretmeni Hüsamettin’i tahtaya kaldırır ve aşağıdaki resimde gördüğünüz kavramları yazmasını ister. Sonra da bu kavramların hangilerinin mitoz bölünmeyle alakalı olduğunu sorar. Hüsamettin hangi cevabı verirse doğru söylemiş olur?

a) Yanlız III                          b) I ve II
c) Iı ve IIII                           d) I, II ve III

3. 2n = 20 kromozomlu bir hücre peşpeşe 4 mitoz bölünme geçirirse hücre sayısı ve kromozom sayısı kaç olur?
HÜCRE SAYISI______KROMOZOM SAYISI
a)                   8                                           10
b)                  16                                          20
c)                   32                                         10
d)                   16                                         10

4. Mitoz bölünme sonrasında oluşan iki hücrenin hangi özelliği birbirinden farklıdır?

A) Kromozom sayısı
B) Çekirdek sayısı
C) Hücre büyüklüğü
D) Genetik yapı (kalıtsal özellik)

5. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin Mitoz bölünmeyle ilgili söylediği doğrudur?

6.

Yukarıdaki şekilde bölünen bir hücre gösterilmiştir. Bununla ilgili hangisi yanlıştır?

a) Bir mitoz bölünmedir.
b) Bölünme sonrası kromozom sayısı değişmemiştir.
c) Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri ana hücreyle aynıdır.
d) Oluşan yeni hücreler üreme hücreleridir.

7.

Yukarıdaki şekilde sitoplazma bölünmesi gösterilen 1 ve 2 nolu hücrelerle ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) 1 nolu hücre 2. hücreyle aynı genetik özelliktedir.
b) 1. hücre hayvan hücresidir.
c) 2. hücre yumurta hücresi olabilir.
d) İki hücre de aynı canlıya aittir.

8. Aşağıda mitoz bölünmenin bazı aşamaları gösterilmiştir.
mitoz-soru
Bu aşamaların baştan sona doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir.
A) I, II, III, IV   B) I, III, IV, I
C) II, IV, I, III   D) IV, III, II, I

9. Bir ördeğin ve çam ağacının hücrelerinin mitoz bölünmelerini inceleyen Tuğçe aşağıdakilerden hangisinde bir farklılık olduğunu gözlemler?
A) Sitoplazma bölünmesi
B) DNA eşleşmesi
C) Oluşan hücre sayısı
D) Kromozomların kutuplara çekilmesi

10. Bir deri hücresi her 1 saniyede mitoz bölünme geçirmektedir.
mitoz-soru-51
Buna göre yukarıdaki grafiklerden hangisi bu deri hücresinin geçirdiği mitoz bölünmeye ait olabilir?

A) Yanlız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III

Cevaplar: 1A – 2B – 3B – 4C – 5C – 6D – 7B – 8C – 9A – 10B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*