DNA, Mitoz ve Mayoz bölünme kısa cevaplı sorular

Dna, Mitoz ve Mayoz bölünme konuları hakkında hazırlanmış kısa cevaplı sorular

Dna’nın yapı taşı nedir? …………………..nükleotit

Dna’nın şekli nasıldır? …………………..ikili sarmal

Dna’nın kaç çeşit nükleotidi vardır? …………………..4

Dna hücrenin neresinde bulunur? …………………..çekirdek

Kaç çeşit hücre bölünmesi vardır? …………………..2

Aşağıdaki olaylar hangi bölünmede gerçekleşiyor yazınız:

Yaraların iyileşmesi (               )mitoz

Boyun uzaması (               )mitoz

Yumurtanın oluşması (               )mayoz

Tek hücrelilerin üremesi (               )mitoz

Spermin oluşması (               )mayoz

Mayozda kalıtsal çeşitliliği ne sağlar? …………………..evet

Mayoz bölünme kaç aşamada gerçekleşir? …………………..4

Mitozla mayoz arasında bir fark yazınız: …………………..oluşan hücre sayısı farklıdır.

İnsanda vücut hücresinde kaç kromozom bulunur? …………………..46

İnsanda üreme hücresi kaç kromozomludur? …………………..23

İnsanda n kromom kaça denk gelir? …………………..23

İnsanda 2n kromozom kaça denk gelir? …………………..23

İnsanda haploid kromozom kaça denk gelir? …………………..23

İnsanda diploid kromozom kaça denk gelir? …………………..23

500 nükleotitli  dna’da adenin 150 ise guanin kaçtır? …………………..100

Hücre bölünmelerinde ilk aşama nedir? …………………..hazırlık aşaması

Mitoz kimlerde görülür? …………………..tüm canlılar

Mayoz kimlerde görülür? …………………..eşeyli üreyen canlılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*