Periyodik Sistem – 8. Sınıf

Fen Bilimleri 8. Sınıf periyodik sistem konu anlatımı. Metal, ametal ve yarı metaller. Grup ve periyot nedir?

Bilim insanları elementleri daha kolay incelemek amacıyla çeşitli gruplara ayırmıştır. Bu gruplama periyodik sistem adıyla bilinir.

19. yüzyılda yapılan çalışmalarla,
 Wolfgang Döbereiner bilinen elementleri üçlü gruplara ayırmış,
 John Newlands, sekizli gruplama yapmış,
 Dimitri Mendeleyev elementleri kütle numarasına göre yatay sıralamış ve günümüzdeki cetvelin ana yapısını çıkarmış,
 Henry Moseley elementleri atom numarasına göre sıralamıştır.

Periyodik Sistemde dikey sıralamaya grup, yatay sıralamaya periyot denir.
periyodik-tablo-2
Toplam 7 tane periyot, 18 tane grup bulunur.
Bu gruplardan 8 tanesi A, 10 tanesi B grubudur.
Elementler atom numarasına göre sıralanır.
Aynı gruplardaki elementlerin özellikleri benzerdir.
Aynı periyottaki elementlerin özellikleri benzerlik göstermez.

Periyodik tablodaki elementler ısı ve elektrik iletkenliği, fiziksel hali gibi özelliklerine göre 3 bölümde incelenir.

1. Metaller
Demir, bakır, alüminyum, kalsiyum, sodyum gibi elementlerdir.
— Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunurlar. Sadece cıva (Hg) katı hâlde bulunmaz.
— Yüzeyleri parlaktır.
— Tel ve levha hâline getirilebilirler.
— Isıyı ve elektriği iletirler. Bu nedenle elektrik telleri, soba gibi pek çok araç gerecin yapımında kullanılır.
— Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
— Atomik yapılıdırlar.
meal-ametal-yari-metal
2. Ametaller
Kükürt, azot, oksijen,karbon gibi elementlerdir.
— Yüzeyleri mattır.
— Isı ve elektriği iyi iletmezler.
— Tel ve levha hâline gelmezler.
— Molekül yapılıdırlar.
— Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
— Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

3. Yarı Metaller
Bor, silisyum, germanyum,arsenik, tellür ve polonyum yarı metallere örnektir.
Bazı özellikleri metallere, bazıları ise ametallere benzerlik gösterir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*