Sentrozom hangi hücrede bulunur?

Sentrrozom organeli hangi hücrelerde bulunur, hangilerinde bulunmaz sorusuna cevap veriyoruz.

Sentrozom hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin oluşmasını sağlar. Ama tüm hücrelerde iğ ipliklerini sentozom oluşturmaz.

Sentrozom bulunan hücreler:
Hayvan hücreleri

Sentrozom bulunmayan hücreler:
Bitki hücreleri

Hangi hayvan hücrelerinde sentrozom bulunmaz?
Olgun alyuvar hücresi, sinir hücresi, yumurta hücresi

Hangi bitki hücresinde sentrozom bulunur?
Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otu.

Özetle;
Sentrozom organeli, hayvan hücrelerinde bulunur (olgun alyuvar, yumurta ve sinir hücreleri hariç) fakat bitki hücrelerinde bulunmaz (su yosunları, kara yosunları ve eğrelti otları hariç).


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*