Elementler ve Sembolleri

Aynı cins atomlardan oluşan topluluğa element denilir. Çevremizdeki maddelerin hepsi bu elementler sayesinde oluşur. Dünyada bilinen elementlerin sayısı 120’ye yakındır. Bu elementler ya tek başlarına ya da başka elementlerle birleşerek yeni maddelerin oluşmasını sağlarlar.