Molekül Nedir?

Fen Bilimleri – 7. Sınıf – 4. Ünite
Doğada atomlar genellikle tek başlarına bulunmaz. Bazen yığınlar halinde bir araya gelirken bazen de ikili, üçlü veya daha fazla atomlu gruplar oluştururlar.

Gruplar halinde birleşmiş olan atomlara molekül denir. Molekül haldeki atomlara moleküler yapılı da denir.

Moleküller element ve ya bileşik halinde olabilir.

element molekülleri aynı cins atomlardan, bileşik molekülleri ise farklı cins atomlardan oluşur.

molekül yapılı element

molekul-bilesik

Moleküller az sayıda atomdan oluşuyorsa basit yapılıdır. Oksijen, hidrojen, iyot gibi moleküller 2 atomludur ve basit yapılıdır. Glikoz molekülü 24 atomdan oluşur ve 2 atomlulara göre daha karmaşık yapılıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*