Fen Bilimleri 6

FEN BİLİMLERİ 6. SINIF KONULARI

1. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

1. BÖLÜM: GÜNEŞ SİSTEMİ
Güneş Sistemindeki Gezegenler
Meteorlar – Gök Taşları – Asteroitler
2. BÖLÜM: GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI
Güneş Tutulması
Ay Tutulması

2. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

1. BÖLÜM: DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Destek ve Hareket Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Kemik ve Kemik Çeşitleri
Eklem ve Eklem Çeşitleri
Kas ve Kas Çeşitleri
2. BÖLÜM: SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Fiziksel ve Kimyasal Sindirim
Sindirime Yardımcı Organlar
3. BÖLÜM: DOLAŞIM SİSTEMİ
Dolaşım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı
Kanın Yapısı ve Görevleri
Kan Grupları ve Kan Alışverişi
Kan Bağışının Toplum Açısından Önemi
4. BÖLÜM: SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
5. BÖLÜM: BOŞALTIM SİSTEMİ
Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar

3. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

1. BÖLÜM: BİLEŞKE KUVVET
Kuvvetin Özellikleri
Bileşke Kuvvet
Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
2. BÖLÜM: SABİT SÜRATLİ HAREKET
Sürat Nedir?
Hareketlinin Grafiğini Çizelim

4. ÜNİTE: MADDE VE ISI

1. BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Tanecikli Yapı
Hâl Değişimi Tanecikleri Nasıl Etkiler?
2. BÖLÜM: YOĞUNLUK
Yoğunluk Nedir?
Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu
Sıvıların Yoğunluğu
Doğanın Canlılara Sürprizi
3. BÖLÜM: MADDE VE ISI
Isı Yalıtımı Nedir?
Isı İletkenliği
4. BÖLÜM: YAKITLAR

5. ÜNİTE: SES VE ÖZELLİKLERİ

1. BÖLÜM: SESİN YAYILMASI
2. BÖLÜM: SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
3. BÖLÜM: SESİN SÜRATİ
4. BÖLÜM: SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ
Ses Madde ile Karşılaşınca Ne Olur? (yansıma)
Ses yansıması teknolojileri
Sesin Soğurulması
Sesin Yayılmasını Önleyebilir miyiz? (soğurulma ve teknoloji)

6. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI

1. BÖLÜM: DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
Sinir Sistemi
İç Salgı Bezleri
Çocukluktan Ergenliğe Geçiş
Ergen Sağlığı
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Diğer Sistemlerle Düzenli ve Eş Güdümlü Çalışması
2. BÖLÜM: DUYU ORGANLARI
Duyu Organlarının Yapıları
Koku Alma ve Tat Alma Duyuları Arasındaki İlişki
Duyu Organlarındaki Kusurların Giderilmesinde Kullanılan Teknolojiler
Duyu Organlarının Sağlığı
3. BÖLÜM: SİSTEMLERİN SAĞLIĞI
Sistemlerin Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler
Organ Bağışının Önemi

7. ÜNİTE ELEKTRİĞİN İLETİMİ

1. BÖLÜM: İLETKEN VE YALITKAN MADDELER
İletken ve Yalıtkan Maddeleri Tanıyalım
Nerelerde Kullanalım?
2. BÖLÜM: ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER
Ampulün Parlaklığını Değiştirelim
Direnç Nedir?
Ampul de Bir Dirençtir