Organik ve İnorganik Maddeler

Çevremizde gördüğümüz maddeleri çeşitli şekillerde sınıflandırabiliriz. Sınıflandırma yollarından biri de maddeleri organik olup olmadıklarına göre sınıflandırmaktır. Organik Madde Nedir?Canlılar tarafından üretilebilen maddelerdir. Canlı varlığını bulunmadığı ortamlarda organik maddeler bulmak mümkün olmaz. Örneğin Mars’ta herhangi bir canlıya rastlamamış olsak da yapılan Okumaya devam et Organik ve İnorganik Maddeler

İnsan Vücudunda Bulunan Elementler

İnsan vücudunda hangi elementten ne oranda bulunuyor inceleyelim. Bilindiği gibi maddeler atomlardan oluşur. Canlılar da bir madde olduğuna göre tüm canlıların atomlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki gibi bir sıralama yanlış olmaz: Atom → Bileşik → çeşitli bileşiklerden oluşan hücre → Doku Okumaya devam et İnsan Vücudunda Bulunan Elementler

Canlıların Ortak Özellikleri

Farklı canlı türleri farklı özellikler gösterse de bazı özellikler tüm canlılar için ortaktır. Her canlıda bulunması gereken bu özelliklere canlıların ortak özelliği denir. Ortak özellikler görev bakımından ortaktır. Örneğin beslenme ortak bir özelliktir; Yani her canlı beslenir. Fakat canlıların beslenme Okumaya devam et Canlıların Ortak Özellikleri

Bakteriyofaj Nedir?

Virüsler bir bakteriye tutunuyor ve burada çoğalıyorsa bakteriyofaj adını alır. Baş: İçerisinde DNA veya RNA taşıyan bölümdür. Protein bir kılıfla sarılıdır.Boyun: Baş ve kuyruk bölümlerini birbirine bağlar.Kuyruk: İplikçikler kuyrukta bulunur. İplikçiklerin görevi konak hücreye(örneğin bakteri) tutunmayı sağlamaktır. Kuyrukta bulunan enzimler Okumaya devam et Bakteriyofaj Nedir?

Virüslerin Özellikleri

Virüsler canlılarla cansızlar arasında arasında kabul edilir. Bu nedenle virüsler için “canlıdır” demek doğru olmayabilir. Virüslerin başlıca özellikleri şunlardır: DNA veya RNA’ları lardır. Hücre zarı yoktur. Ribozomları yoktur. Enzim kullanmazlar. Sitoplazmaları yoktur. Diğer hücrelerin içinde yaşayabilen parazit yapılı varlıklardır. Antibiyotik Okumaya devam et Virüslerin Özellikleri

Diyaliz Makinesi Nasıl Çalışır?

Çeşitli nedenlerle böbrekler kandaki atık maddeleri yeterince temizleyemez hale gelebilir. Buna böbrek yetmezliği denir. Bu durumda kanın temizlenmesi için hastanın diyaliz makinesine bağlanması gerekir. Diyaliz makineleri ismini biyolojide kullanılan difüzyon olayının bir türünden almaktadır.İstenilen maddelerin yoğunluk farkından dolayı bir ortamdan Okumaya devam et Diyaliz Makinesi Nasıl Çalışır?

İş Nedir?

Fen Bilimleri – 7. Sınıf – 3. Ünite – 2. Bölüm – Kısım 1 Günlük hayatta kullandığımız “iş” kavramıyla fiziksel anlamda kullanılan iş kavramı aynı değildir.Fiziksel olarak iş yapılması için kuvvet ve kuvvet doğrultusunda hareket olmak zorundadır.  İşin Özellikleri Kuvvet Okumaya devam et İş Nedir?

Babiller

Babil devleti M.ö 1830-1530 yılları arasında Mezopotamya’da hüküm sürdü. İlk kral Şumu – Adama’dır. En tanınmış kralı Hammurabi’dir. (M.Ö 1728-1686)Hammurabi haskeri seferlerinden çok yönetimsel ve kültürel yönde getirdiği yeniliklerle tanınır.Mezopotamya’da ilk merkezi yönetimin olduğu devleti kurmuştur. Medeni ve ceza hukukuyla Okumaya devam et Babiller

Eski Mısır’ın Tarihi

Eski tarihlerin ilk siyasi birliği Mısır’dır. Bu konudaki ilk belgeler M.Ö 4000’lere uzanmaktadır.Coğrafi konumu, Nil Nehri’nin toprağı tarıma elverişli yapması ve çöllerin diğer ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı ülkeyi koruması Mısır’ın gelişmesinde etkili olmuşur. Başlangıçta Afrikalılar ve Samiler ülkeye göç etmiş Okumaya devam et Eski Mısır’ın Tarihi

Tarih Öncesi Çağlar – Antik Çağlar

Bu çağlarda insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şeylerle uğraşıyordu.Beskenme, barınma, korunma gibi temel gereksinimlerini gidermek için avlanma, meyve toplama, barınak arama, basit giysiler üretme gibi çalışmalar peşindeydiler. Yontmataş DönemiMağara veya taş oyuklarda yaşam sürdürüldü.Suya yakın alanlarda barınak arandı.Avcı ve toplayıcı yaşam Okumaya devam et Tarih Öncesi Çağlar – Antik Çağlar