6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Fen Bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sorularının içeriği Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinin Asitler ve Bazlar konusundan başlayarak, Canlılar ve Enerji İlişkisi ünitesinin Madde Döngülerikonusunun sonuna kadar olan bölümü kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

1. Aşağıda 5 tane maddenin erime ve kaynama noktaları verilmiştir.
Bu maddelerin 35 ºC’lik sıcaklıktaki fiziksel hallerini tabloya yazın.

2. Aşağıda erime ve buharlaşma noktası verilen maddenin – 30 ºC’den 90 ºC’ye ısınma grafiğini çizin.
Madde: Y, Erime Noktası: -10 ºC,
Buharlaşma Noktası: 75 ºC

3. 0 ºC’de 30g buzun tamamının aynı sıcaklıkta suya dönüştürülmesi için gereken ısıyı hesaplayın.
Le(buz) = 334J/g

4. Aşağıdaki madde alışverişi resminde verilen maddeleri ok üzerindeki uygun yerlere yazın.

5. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazın.
•    Besin piramidinde en fazla canlı piramidin altında bulunur. (     )
•     Bütün solunum olaylarında oksijen gereklidir. (     )
•    Bitkiler besinlerini topraktan alır. (     )
•    Fotosentez sadece atmosferin temizlenmesini sağlar. (     )
•    Besin piramidinde yukarı çıktıkça toplam enerji azalır. (     )

6. Üç maddenin sıcaklıkları ayrı ayrı ölçülüyor ve aşağıdaki değerler bulunuyor.
1. Ölçüm: 40 ºC, 2. ölçüm 60 ºC, 3. ölçüm 80 ºC
Aşağıda tanecik modelleri verilen bu maddelerin sıcaklıklarını doğru olarak eşleştirin.

7. Tabloyu doğru şekilde işaretleyin.

8. Boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun.
•    Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjiye ………….denir.
•    Madde taneciklerinin ortalama hareket enerjisine ………………..denir.
•    Saf bir maddenin erime ve ……………. Sıcaklıları birbirine eşittir.
•    1 litre ve 3 litre su ………. sıcaklıkta kaynamasına rağmen kaynama …………… farklıdır.
•    Bir maddenin 1gramının sıcaklığını 1C artırmak için gereken ısıya …………….. denir.

9. Aşağıda eşit miktarlarda verilen su ve alkolün hangisi daha önce kaynar? Açıklayın. (rakamlar öz ısılardır.)

10. Aşağıda sıcaklıkları verilen kapları 30 C’lik odaya bıraktığımızda,

•    Hangileri ısı alır?   …………………………
•    Hangileri ısı verir? …………………………

11. Aşağıdaki maddeleri öz ısısı çok ve az olmak üzere sınıflandırın.

Öz ısısı fazla:  ………………………………………
Öz ısısı az:   …………………………………………

12.

13. Ses için hangisi yanlıştır?
a) Ses bir enerjidir
b) Desibel ses seviyesinin birimidir
c) Ses en kolay boşlukta yayılır.
d) Ses türünü frekans belirler.

14.
Cümleleri tamamlayın.
•    SO2 ve NO2 gibi zararlı gazlar yeryüzüne …………………………. Olarak iner.
•    Midede bulunan asit …………………………….’dir.
•    Bir madde suya OH iyonu veriyorsa ……………………………. dir.
•    Asit ve bazların birleşerek tuz ve su oluşturdukları tepkimeye ……………… denir.
•    Bir maddenin asit veya baz olduğunu anlamaya yarayan özel ürünlere …………………… denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*