Babiller

Babil devleti M.ö 1830-1530 yılları arasında Mezopotamya’da hüküm sürdü. İlk kral Şumu – Adama’dır. En tanınmış kralı Hammurabi’dir. (M.Ö 1728-1686)
Hammurabi haskeri seferlerinden çok yönetimsel ve kültürel yönde getirdiği yeniliklerle tanınır.
Mezopotamya’da ilk merkezi yönetimin olduğu devleti kurmuştur. Medeni ve ceza hukukuyla ilgili getirdiği yaklaşık 300 yasa bu alanda bir ilk olmuş ve Hammurabi’ye günümüze kadar uzanan bir ün kazandırmıştır.

Babil devleti bulunduğu coğrafyanın karşıklığından kurtulamamış ve getirdiği sosyal yeniliklere rağmen askeri alanda başarısı zayıf kalmıştır.
100 yıl boyunca istilacılara karşı direnmeye çalışan Babil M.Ö 1530’da Hatti Krallığı tarafından yenilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*