Nürnberg Duruşmaları Hakkında Özet Bilgiler

Nürnberg duruşmaları 2. Dünya Savaşında yapılan insan hakları ihlalleri, Yahudi soykırımını soruşturmak amacıyla başlatılmıştır. Mahkeme 20 Kasım 1945 – 1 Ekim 1946 tarihleri arasında yapılmıştır. Mahkemede önde gelen Nazi komutanları yargılanmıştır. Mahkeme yargıçları ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa tarafından atanan Okumaya devam et Nürnberg Duruşmaları Hakkında Özet Bilgiler

Macarlar Hakkında Kısa Bilgiler

Macarlar hakkında madde madde kısa bilgiler. Macarlar nerede yaşadı?5. Yüzyılda Don nehri kıyılarına yerleşen Macarlar sonra Ural Dağlarının batısında bulunan topraklarda hüküm sürdüler. Peçenekler, Ruslar ve Bulgarlarla komşuydular. Macarlar Hun imparatorluğu içinde önemli bir yer edindiler. 9. yüzyılda Moldavya’ya kadar Okumaya devam et Macarlar Hakkında Kısa Bilgiler

Peçenekler Hakkında Bilgiler

Peçenekler Oğuzların Üçok kolundan gelen bir Türk boyudur. 8. ve 11. yüzyıllar arasında hüküm sürmüşlerdir. Bir süre Göktürk ve Uygurların boyunduruğu altında yaşamışlardır. Peçenekler Siriderya – İdil ırmağı çevresinde yaşamışlardır. Macarlar ve Ruslara karşı zaferler kazandılar. 1035 – 1050 yılları Okumaya devam et Peçenekler Hakkında Bilgiler

Hazarlar Devleti Hakkında Kısa Bilgiler

Göktürk Devletinin yıkılmasıyla 630 yılında Hazarlar bağımsızlığa sahip oldular. Başkenti: BalancarKonumu: Kuzey KafkasyaDin: Hıristiyanlık Hazarlar Uzakdoğu ticaret yollarına hakimdi. Bizans’la iyi ilişkiler kurdular.İslamiyet’in yayılmasıyla Arapların akınları sonucunda toprak kaybetmeye başladılar. Araplar başkent Balancar’ı aldıktan sonra bu bölgelerde İslamiyet yayıldı. İlerleyen Okumaya devam et Hazarlar Devleti Hakkında Kısa Bilgiler

4. Sınıf Milli Mücadele Özet

Günümüzden yaklaşık 100 yıl kadar önce bazı işgalciler ülkemizi ele geçirmek istediler Yapılan mücadeleler sonrasında işgalci devletler amaçlarına ulaşamadı. Bu mücadelenin liderliğini Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Atatürk 1981’de doğdu. 1905’te orduya katılı. 1911’de Trablusgarp’ta savaştı 1914 – 1918 arasında 1. Okumaya devam et 4. Sınıf Milli Mücadele Özet

Babiller

Babil devleti M.ö 1830-1530 yılları arasında Mezopotamya’da hüküm sürdü. İlk kral Şumu – Adama’dır. En tanınmış kralı Hammurabi’dir. (M.Ö 1728-1686)Hammurabi haskeri seferlerinden çok yönetimsel ve kültürel yönde getirdiği yeniliklerle tanınır.Mezopotamya’da ilk merkezi yönetimin olduğu devleti kurmuştur. Medeni ve ceza hukukuyla Okumaya devam et Babiller

Eski Mısır’ın Tarihi

Eski tarihlerin ilk siyasi birliği Mısır’dır. Bu konudaki ilk belgeler M.Ö 4000’lere uzanmaktadır.Coğrafi konumu, Nil Nehri’nin toprağı tarıma elverişli yapması ve çöllerin diğer ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı ülkeyi koruması Mısır’ın gelişmesinde etkili olmuşur. Başlangıçta Afrikalılar ve Samiler ülkeye göç etmiş Okumaya devam et Eski Mısır’ın Tarihi

Tarih Öncesi Çağlar – Antik Çağlar

Bu çağlarda insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şeylerle uğraşıyordu.Beskenme, barınma, korunma gibi temel gereksinimlerini gidermek için avlanma, meyve toplama, barınak arama, basit giysiler üretme gibi çalışmalar peşindeydiler. Yontmataş DönemiMağara veya taş oyuklarda yaşam sürdürüldü.Suya yakın alanlarda barınak arandı.Avcı ve toplayıcı yaşam Okumaya devam et Tarih Öncesi Çağlar – Antik Çağlar