Fen 8. sınıf 2. Dönem 1. Yazılı (2011)

Fen Bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı soruları Kimyasal tepkimeler, Asit-baz ve tuzlar ve Ses konularını kapyayacak içerikte hazırlanmıştır.

1. Aşağıdaki asit formüllerinin isimlerini karşılarına yazın.
HCl : ………………………………………………………………………
H2SO4: …………………………………………………………………..
HNO3 : …………………………………………………………………..

 

2. Aşağıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir.
K: 7.7          L: 2         M: 5         N: 11.5           T: 14
Z: 1.2           Y: 7

Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sorulara cevap verin:

  • En güçlü baz olan …………
  • En zayıf baz olan ………….
  • En kuvvetli asit ………….
  • En zayıf asit ………….
  • Asit ya da baz değil ……….

3.

Yukarıda verilen periyodik cetvel 3 guruba ayrılmıştır. Bu gurupların isimlerini aşağıdaki boşluklara yazın:
A: ………………………………………
B: ……………………………………….
C: ……………………………………….

4. Aşağıda denk olarak verilmeyen tepkimeleri denkleştirin.

  • NO2       —>           O2          +             NO
  • H2          +             O2          —>           H2O
  • Mg         +             O2          —>          MgO
  • C3H8 +          O2 —>     CO2 +          H2O
  • CH4        +             O2     —>       CO2 +             H2O

5. Bazı besin maddelerinde çeşitli asitler bulunur. Asit türlerini besinlerle eşleştirin.

Turşu:
Çilek:
Yoğurt:
Elma:
Limon:

(Folik asit, Sitrik asit, Malik asit, Laktik asit, Tartarik asit, Benzoik asit)

 

6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazın.

(    ) Asitlerin tatları acıdır.
(    ) Asitler sulu çözeltilerine Hidrojen iyonu verir.
(    )Bazlar ele kayganlık hissi verir.
(    )Bir bazın suya verdiği OH iyonu artması onun zayıf baz olduğunu gösterir.
(    )Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için dilimizle tadına bakmak güvenlidir.
(    )Asitlerin bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturduğu tepkimelere “yanma tepkimesi” denir.
(    )Temizlik ürünleri genellikle bazik özelliktedir.
(    )Asitler turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
(    )Bazlar turnusol kağıdında renk değişimi yapmaz.
(    )Tuzların pH değeri 5’tir.

7.

Resimde asit yağmuru gösterilmektedir.  Noktalı yerlere hangi gazlar getirilmelidir?

8. Korozyona karşı alınabilecek yöntemlere iki örnek verin.

 

9. Aşağıda bir ses dalgası veriliyor.

Bu dalgaya bakarak istenilen ses dalgalarını çizin.

Daha yüksek frekanslı bir ses dalgası:

Daha alçak frekanslı bir ses dalgası

Daha Şiddetli bir ses

Daha düşük genlikli bir ses

Hem daha fazla genlikli hem daha yüksek frekanslı ses

10. Aşağıda şimşek sesiyle korkuya kapılan Hüsamettin’in yaşadığı ev gösterilmiştir.

Hüsamettin şimşek ışığını gördükten 3.5 saniye sonra gök gürültüsünü duymuştur. Şimşeğin çaktığı uzaklık ne kadardır?

 

 

11. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazın.
(    ) İnsan kulağı 20-200 Hz sesleri arasını duyabilir.
(    )60 dB ‘den sonrası insanı rahatsız eder.
(    ) Soğuk cisimler sesi daha iyi iletir.
(    ) Madde olmayan ortamda ses yayılmaz.
(    )Ses bir maddedir.
(    )Sesin hızı ışık hızına yakındır.
(    )Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
(    )Madde yoğunluğu arttıkça ses daha hızlı yayılır.
(    )Düzensiz seslere gürültü denir.
(    )Erkek sesi pes bir sestir.

Hazırlayan Onur Çelebi.  Yazılı soruları özgündür. Başka sitelerin içeriği kullanması etik değildir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*