Fen 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı – 2011

Fen Bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı soruları elektrik, maddenin tanecikli yapısı ünitelerini kapsamaktadır.

1. Aşağıdaki topraklanmış küreye + yüklü cisim yaklaştırılıp topraklama kesilirse cismin yük durumu nasıl olur açıklayın.

2.  Durgun elektrik hayatın bazı alanlarında çeşitli tehlikeler oluşturabilir. Bu tehlikeleri önlemek için yapılması gerekenlere 2 örnek verin.

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi durgun elektrik sayesinde gerçekleşir?
a) Mıknatısın demiri çekmesi
b) Radyonun müzik çalması
c) Fabrika baca filtrelerinin çalışması
d) Elektrik motorunun çalışması

4. Bir elektrik devresine ait gerilim-akım grafiği verilmiştir. Bu devrenin direncini bulun. (işlem yazılmayan çözüm kabul edilmeyecektir.)

5.

Negatif yüklü elektroskoba A cismi yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakları biraz daha açılıyor. Buna göre A cisminin yükü nedir, açıklayın?

6.    Bazı elementlerin kullanım alanları aşağıda verilmiştir. Bu elementlerin isimlerini boş bırakılan yerlere yazın.
–    İnsan vücudunda en fazla bulunan elementtir.
…………………………
–    Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarında kullanılan gaz elementtir.  …………………………
–    Isıya dayanıklı renkli cam imalatında kullanılır.
…………………………
–    Diş macunu yapısında bulunur.
…………………………
–    Hafif bir element olduğu için hava taşıtlarında kullanılır. …………………………

7. Aşağıda karışık olarak verilen sembol ve formülleri birbirinden ayırın.

Formül:

Sembol:

8. Basit bir atam modeli çizin ve modelinizde atomun 3 parçacığının yerlerini gösterin.

9. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y işareti koyun.
(     ) Atom parçalanamaz.
(     )Elektronların kütlesi yok denecek kadar azdır.
(     )Her maddede aynı atom vardır.
(     )Atomda en hızlı parçacık protondur.
(     )Yüksüz parçacıklara nötron denir.

10. Aşağıda verilen atomların elektron dağılımlarını sorunun altına çiziniz.
Al: 13   ,  S: 16

11. Hangisi modern atom teorisini gösteren şekildir?

12. Aşağıda bazı elementlerin elektron sayıları verilmiştir. Buna göre verilen bileşiklerin iyonik bağ,  kovalent bağ veya bağ yapmadıklarını karşılarına yazın. ( O:8    Cl: 17   He:2    Na: 11    Al: 13   P:15 )
NaCl : ………………………………..
AlP :   ……………………………..…
PCl3 :  ………………………………………..
OHe : ………………………………..
O2 :    …………………………………

13. Kimyasal bağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y işareti koyun.
(     )İyonik bağda elektronlar ortaklaşa kullanılır.
(     )Kimyasal bağlar atomları kararlı hale geçirir.
(     )İki tane (-) yüklü atom kovalent bağ yapar.
(     ) Bütün atomlar bağ yapabilir.
(     )İki metal arasında kimyasal bağ gerçekleşmez.

14. Aşağıdaki formüllerin isimlerini karşılarına yazın:
H2O:
CO2:
SO2:
C6H12O6:
HCl
15. Aşağıdaki karışım türlerine 2’şer örnek verin.
Homojen Karışım:

Heterojen Karışım:

16. Bir maddenin  çözücü içinde daha kolay çözünmesi için yapılabileceklere 2 örnek verin.
1:
2:

17. Hüsamettin çayına 3 küp şeker atıyor. Kardeşi ise çayı daha derişik seviyor. Kardeşi çayına kaç şeker koyarsa istediği gerçekleşir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*