Fen 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı – 2017

Fen Bilimleri dersi 8. Sınıf 2. Dönmen 1. Yazılı soruları ders müfredatında ısınma-soğuma eğrilerine kadar olan bölümleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

1. 10 gram maddenin sıcaklığını 30 °C’tan  40 °C’tan yükseltmek için ne kadar ısı enerjisi gerekir?
(c su: 4.18 J/g°C)

2.

Isıtıcılar özdeş olduğuna göre aynı anda ısıtılmaya başlayan sıvıların son sıcaklıklarını büyükten küçüğe sıralayanız

…….>……..>……..>……..

3. 

Isıtıcılar özdeş. Başlangıç sıcaklıkları 30°C. Eşit süre ısıtıldıklarında sıcaklıkların 70°C’a gelme sürelerini büyükten küçüğe sıralayınız.

…….>……..>…….

4. Aşağıdaki şekillerde ısının akış yönünü çizerek gösteriniz.

5. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazın.

(    ) Ayrıştırıcılar sadece besin zincirinin en üst basamağında yer alır.
(    ) Besin piramidinde tabandan yukarı çıktıkta canlı sayısı azalır.
(    ) Şimşek ve yıldırım azotu yeryüzüne indirir.
(    ) Bitkiler terleme yaparak atmosfere su buharı verirler.
(    ) Hayvanlar solunumla atmosfere oksijen gazı verirler.
(    ) İnsan vücudunun 3/4’ü sudur.
(    ) Fosil yakıtlar atmosferdeki karbon miktarını azaltır.
(    ) Su döngüsünde sadece hayvanlar görev alır.
(    ) Ölen canlıların ayrıştırılmasında görevli canlılar madde döngülerine yardım ederler.
(    ) Madde döngülerinin devam etmesi doğal dengenin korunmasını sağlar.

6. Biyoteknolojinin olumlu yönlerine +, olumsuz yönlerine – işareti koyunuz.
(    ) Gıdaların raf ömrünün uzaması
(    ) Tarım ürünü satan gelişmemiş ülkeler ürün satamaz hale gelir.
(    ) Gıdaların besin değeri artar.
(    ) Yeni ilaç ve aşıların üretilmesi
(    ) Çalıştırılmak amacıyla insan klonlanması.

7. Tabloda fotosentez ve solunuma ait özellikleri işaretleyiniz.

8. Işığın izleyeceği yolları çizerek gösteriniz.

9. 
Sesle ilgili verilen cümlelerin nasıl bitmesi gerektiğini doğru kelimeyi daire içine alarak gösteriniz.

 • Ses bir enerjidir/maddedir.
 • Ses boşlukta yayılır/yayılmaz.
 • Sıcaklık arttıkça sesin hızı artar/azalır.
 • Madde yoğunluğu arttıkça ses hızı artar/azalır.
 • Katılar sıvılara göre sesi daha hızlı/yavaş yayar.

Aşağıdaki sorulara cevap veriniz. (her soru 2 puan)

 • Işık hangi yolu izler?

 • Işık hangi yolu izler?
 • Grup ve periyot numarasını bulunuz.
 • Aşağıdakiler asit mi baz mı?
  pH: 8 ………….
  pH: 3 ………….
 • Aşağıdaki kaldıraca örnek bir basit makine yazın.

……………………………………………………………….

Yazılıyı word dosyası olarak indirin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*