Fen Bilimleri 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı – 2017

Fen bilimleri dersi 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

1. Çiçeğin bölümlerinin ismini yazınız.

Yukarıdaki şekildeki numaraları verilen ifadelerin karşısına yazınız.
– Tomurcuk halindeyken çiçeği korur (      )
– Polen üretir (      )
– Polenler buraya yapışır (      )
– Yumurta üretir. (      )
– Böcekleri çiçeğe çeker (      )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan alanları doldurunuz

 • Erkek ve dişi üreme hücreleri birleştiğinde ………………… denilen yapı oluşur.
 • Canlıların kendilerine benzer yavrular dünyaya getirmesine …………………………. denir.
 • Rüzgar, böcekler ve yağmur gibi faktörler ……………………… sağlar ve sonrasında çiçekte döllenme gerçekleşir.
 • Bir üreme olayında dişi ve erkek üreme hücreleri kullanılmıyorsa bu üremeye ……………………………… denir.
 • Dişi üreme hücresine ……………………, erkek üreme hücresine ……………………. denir.

3. Eşeysiz üreme türleri ve bu üremeleri gerçekleştiren canlıları eşleştiriniz.
Yassı solucan – Gül – Amip – Hidra

4. Hayvanlarla ilgili verilen tabloyu işaretleyerek doldurunuz.

5. Aşağıdaki sorulara kısaca cevap veriniz.

 • Yavrusunu sütle besleyen bir canlı:……………….
 • Başkalaşım geçiren bir canlı:………………………..
 • Çimlenme için gerekli olan 3 şey:
  ………………………………………………………………….
 • Dış döllenme yapan bir canlı: ………………………
 • Bitkilerin uyku halindeki adı: ………………………

6. Işığın yansımasıyla ilgili soruları cevaplayınız.


Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı:?
___________________________

Yansıma açısı:?

7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız.

(    ) Ses bir enerjidir.
(    ) Ses boşlukta yayılmaz.
(    ) Işık boşlukta yayılmaz.
(    ) Yumuşak ve pürüzlü yüzeyler sesi soğurur.
(    ) Parlak ve pürüzsüz yüzeyler ışığı iyi yansıtır.
(    ) Pürüzlü yüzeyde düzgün yansıma olur.
(    ) Işığın bir engele çarpıp geri dönmesine yankı denir.
(    ) Işık doğrusal yayılır.
(    ) Ses dalgalar halinde yayılır.
(    ) Ses bir engele çarpıp yansıyabilir.

8. Aşağıdaki sorulara cevap veriniz.

 • Maddenin taneciklerinin en düzenli hali:…………………
 • Kağıdın yanması hangi olay : …………………………………
 • Maddenin hangi hali öteleme ve dönme hareketi yapamaz? ……………………………..
 • Belirli bir hacmi olmayan madde hali: ……………………..
 • Kütle/ hacim formülüyle bulunan değer: …………………

 9. Verilen soruları kutucuları işaretleyerek cevaplayınız.

Hangisi dengelenmiş kuvvet?

Hangisi daha süratli?

10. Verilen kelimeleri boşluklara doğru şekilde yerleştiriniz.
Alyuvar – akyuvar – plazma – alveol- bronşçuk – çizgili – düz – lizozom – ribozom

 • Mikroplarla savaşan kan hücresi …………………… dır.
 • …………………….. organeli protein üretir.
 • solunum sisteminde hava en son ………………………….. kadar ilerler.
 • kollarımızda ……………….. kas bulunur.
 • Kanın sıvı kısmına …………………… denir.

Aşağıdaki bağlantıdan yazılıyı word dosyası olarak indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*