Sesin Soğurulması – 6. Sınıf

Fen Bilimleri – 6. Sınıf – Ünite 5: Ses ve Özellikleri – Bölüm: 4

Bir ses kaynağından çıkan sesin yansımasının önlenmesine sesin soğurulması denir. Sesin yansımasının istendiği gibi sorulmasının istendiği durumlar da vardır.

Soğurulan ses dalgaları enerjisini kaybeder ve şiddeti azalır.

sesin soğrulması
Üsteki resimde görüldüğü gibi engele çarpan ses dalgaları şiddetini kaybetmek de bu da sesin yansımasını azaltmaktadır.

Sesi soğuran yüzeyler pürüzlü ve yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.

Sesin soğurulmasına ihtiyaç duyulan mekanlar;

  • Kütüphane
  • Sınıf
  • Müzik kayıt stüdyosu
  • Radyo TV stüdyosu
  • Sinema salonu
  • Binadaki daireler arası
  • Taşıtların egzozları
  • Otoyolların kenarları
  • Toplantı salonları
  • Tüneller vb.

Kütüphanede sesin soğurulması
Düzgün yüzeyler sesin iyi yansımasını sağlar. Soğrulma için yüzeyin girintili çıkıntılı olması gerekir. Kütüphanelerdeki kitaplar ve raflar pürüzlü yüzey oluşturarak sesin soğurulmasına yardımcı olur.
Ayrıca yumuşak meddeler de sesi soğurur. Kitapları duvara oranla yumuşak yapıda olması da sesin soğurulmasına katkı sağlar.

kütüphane sesin soğrulması

Müzik Kayıt Stüdyosunda sesin soğurulması
Kayıt stüdyolarında sesin yankı yapması yani yansıması istenmez. Daha net bir ses elde etmek için bu şarttır. Sesin soğurulması için stüdyonun duvarları yumuşak ve girintili çıkıntılı köpüklerle sarılıdır.
stüdyo ses soğrulma

Kar yağdığında sesin soğurulması
Kar yağdığı zaman etraf sessizleşir. Bunun nedeni seslerin iyi yansımaması, yani soğurulmasıdır. Havadaki kar tanelerine çarpan ses dalgaları soğurulur. Ayrıca yerde biriken kar yumuşak olduğu için sesin soğurulmasına yardım eder.
kar yağarken sesin soğrulması

Sınıfta sesin soğurulması
Sınıf gibi ortamlarda ses iyi soğurulmuyorsa öğretmenin veya öğrencilerin konuşmaları yankı yapar ve bu istenen bir durum değildir. Sınıf duvarına asılan panolar, pencerelere takılan perdeler ve sınıf dolapları sesin soğurulmasına yardım eder. Hatta sınıftaki öğrenciler bile sesin soğurulmasını sağlar.

Araç egzozlarında sesin soğurulması
Motorlu taşıtların egzozlarında sesi soğuran özel bölmeler vardır. Eğer böyle olmasaydı otomobiller şimdi olduğundan çok daha fazla ses çıkartırdı.
egzoz-sesin-soğrulması

Otoyollarda sesin soğurulması
Yerleşim alanlarına yakın olan otoyollardan yayılan ses kirlilik yaratır ve bunun sonucunda insan ve diğer canlıların yaşamını olumsuz etkilenir. Bu nedenle otoyol kenarlarına set duvarlar çekilir veya yol kenarları ağaçlandırılarak bir set oluşturulur.
otoyol-ses-sogrulma

Toplantı salonlarında sesin soğurulması
Toplantı salonu veya ofislerde sesi soğurmak için duvarlara yumuşak ve çıkıntılı nesneler asılabilir, duvarlar desenli yapılabilir ve ofis mobilyaları sesin yansımasını önleyecek şekilde yerleştirilebilir.
salon-ses-sogrulma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*