Sesin Soğurulması – 6. Sınıf

Fen Bilimleri – 6. Sınıf – Ünite 5: Ses ve Özellikleri – Bölüm: 4 Bir ses kaynağından çıkan sesin yansımasının önlenmesine sesin soğurulması denir. Sesin yansımasının istendiği gibi sorulmasının istendiği durumlar da vardır.

Sesin Özellikleri

Ses aslında maddenin titreşiminden meydana gelir. Gergin bir teli bırakınca tel titreşir ve ses çıkarır. Saz, gitar gibi müzik aletlerinde ses bu şekilde oluşmaktadır. Titreşen tel içinde bulunduğu havayı da titreştirir. Oluşan bu titreşim sesi oluşturur.