Elektrik enerjisinin üretimi için kullanılan santraller

Elektrik enerjisi güç santrallerinde üretilir. Bu santrallerin çalışması birbirlerine benzer ve farklı özellikler içerir. 1 – Hidroelektrik santralBu santrallerde suyun potansiyel enerjisinden yararlanılır. Genellikle barajlarda biriktirilen su bir kanal yardımıyla türbinlere iletilir. Türbinin kanatları suyun gücüyle dönmeye başlar. Dönme hareketi Okumaya devam et Elektrik enerjisinin üretimi için kullanılan santraller