Elektrik enerjisinin üretimi için kullanılan santraller

Elektrik enerjisi güç santrallerinde üretilir. Bu santrallerin çalışması birbirlerine benzer ve farklı özellikler içerir. 1 – Hidroelektrik santralBu santrallerde suyun potansiyel enerjisinden yararlanılır. Genellikle barajlarda biriktirilen su bir kanal yardımıyla türbinlere iletilir. Türbinin kanatları suyun gücüyle dönmeye başlar. Dönme hareketi Okumaya devam et Elektrik enerjisinin üretimi için kullanılan santraller

Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı ülke ve aile ekonomisi bakımından neden önemlidir?

Günümüzde kullandığımız teknolojik aletlerin çalışmasında genellikle elektrik enerjisini kullanırız. Bu derece yaygın kullanılan elektrik enerjisi üretilirken başka enerjilere ihtiyaç duyulur. Ülke Ekonomisi İçin ÖnemiElektrik üretiminde daha çok kömür ve doğalgaz kullanılır.Kömür ve doğalgazın büyük bölümü yurtdışından alınır. Yani ithal edilir. Okumaya devam et Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı ülke ve aile ekonomisi bakımından neden önemlidir?